Πρόβατα

Έναρξη Προγράμματος ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης προβάτων και αγελαίων βοοειδών έτους 2018

Το Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Φλώρινας ανακοινώνει ότι αρχίζει άμεσα το Πρόγραμμα Ελέγχου, Εμβολιασμού & Εκρίζωσης της Βρουκέλλωσης αιγών και προβάτων, όπως και το Πρόγραμμα αγελαίων βοοειδών για το έτος 2018.

Μέχρι την έκδοση των νέων Υπουργικών Αποφάσεων (ΥΑ), για την εφαρμογή των επιμέρους αυτών Προγραμμάτων, για το έτος 2018, επιτρέπεται η εφαρμογή τους από Ιδιώτες Κτηνιάτρους με αμοιβή από τους κτηνοτρόφους.

Οι παραπάνω ενέργειες είναι αναγκαίες για λόγους προστασίας της Δημόσιας Υγείας, της υγείας των ζώων, των κτηνοτρόφων, της διαφύλαξης και προώθησης του εμπορίου ζώντων ζώων και επειδή αποδείχθηκε η αποτελεσματικότητα τους κατά τα προηγούμενα έτη.

Παρακαλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων αιγών, προβάτων και αγελαίων βοοειδών της Π.Ε. Φλώρινας να ενημερωθούν εγκαίρως από τα αντίστοιχα Κτηνιατρικά Γραφεία των περιοχών αρμοδιότητας τους, όπως και οι ιδιώτες Κτηνίατροι που επιθυμούν να εφαρμόσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο ΔΝΤΗΣ ΔΑΟΚ
ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


Διαφήμιση - ΗΧΩ Φλώρινας Ramona Pizza - 2