Αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης στις Δ.Ε. Μελίτης, Περάσματος και Κάτω Κλεινών του Δήμου Φλώρινας (ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

Στην υπογραφή της σύμβασης του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης στις Δ.Ε. Μελίτης, Περάσματος και Κάτω Κλεινών του Δήμου Φλώρινας» προχώρησαν η διοίκησης της ΔΕΥΑΦ και η ανάδοχος εταιρεία.

Πρόκειται για ένα έργο που αφορά:
– στην προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού τηλεμετρίας και εξοπλισμού μέτρησης και τηλεδιαχείρισης της ποσότητας και της ποιότητας του παρεχόμενου νερού,
– στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ενεργού εντοπισμού διαρροών και
– στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΦ, Αντώνης Ζαέκης, σκοπός είναι να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υδατικών πόρων στις συγκεκριμένες δημοτικές ενότητες, το οποίο θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται δεδομένα από τους Τοπικούς Σταθμούς Απομακρυσμένου Ελέγχου και από τους Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου Καταναλώσεων. Για την επίτευξη του σκοπού έχει σχεδιαστεί ένα αυτοματοποιημένο σύστημα μέτρησης για την καταγραφή του συνόλου των μετρούμενων τιμών σε 24ωρη βάση, με τηλεμετάδοση των δεδομένων και τηλεχειρισμό των αντίστοιχων συστημάτων, και θα εγκατασταθεί κατάλληλος εξοπλισμός, με δυνατότητα διασύνδεσης στο σύστημα.

Η ομαλή υδροδότηση του συνόλου των τοπικών κοινοτήτων του δήμου Φλώρινας ήταν η αιτία που οδήγησε στην προκήρυξη του συγκεκριμένου έργου, καθώς παρατηρείται ανεπάρκεια του νερού για μεγάλες χρονικές περιόδους, που οφείλεται στην σπατάλη και τη χρήση του πόσιμου νερού για άρδευση, γεγονός που προκαλεί δυσμενέστατο περιβαλλοντικό και οικονομικό αντίκτυπο, καθώς και προστριβές μεταξύ των κατοίκων διαφορετικών οικισμών που τροφοδοτούνται από κοινές γεωτρήσεις ή δεξαμενές.

Τον Μάρτιο του 2016 συντάχθηκε από τη Δ.Ε.Υ.Α.Φ σχετική μελέτη, που αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού τηλεμετρίας και εξοπλισμού μέτρησης και τηλεδιαχείρισης της ποσότητας και της ποιότητας του παρεχόμενου νερού, η οποία υποβλήθηκε με σχετική πρόταση για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης στις Δ.Ε. Μελίτης, Περάσματος και Κάτω Κλεινών του Δήμου Φλώρινας» Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την προμήθεια ανέρχεται σε ποσό 2.896.640,00 ευρώ (2.336.000,00 ευρώ + Φ.Π.Α. 24% 560.640,00 ευρώ) και συγχρηματοδοτείται κατά ποσό 2.640.952,00 ευρώ με Φ.Π.Α. από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά ποσό 255.688,00 ευρώ με Φ.Π.Α. από ίδιους πόρους Δ.Ε.Υ.Α.Φ.

Οι διαδικασίες ανάθεσης ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2017 και έγιναν με διεθνή ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, που πραγματοποιήθηκε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ την 19-09-2017.

Συνολικά έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό τέσσερις συμμετέχοντες και έπειτα από την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας η σύμβαση κατακυρώθηκε υπέρ της Εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η προσφορά της οποίας έλαβε τον μεγαλύτερο βαθμό αξιολόγησης έναντι των λοιπών συμμετεχόντων. Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης ανέρχεται σε συνολικό ποσό 2.177.700,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (2.700.348,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%).

Για το έργο μίλησαν ακόμη η διευθύντρια υπηρεσιών της ΔΕΥΑΦ Ερμιόνη Αβραμοπούλου, ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας Δημήτρης Φουφέας και η μηχανικός Βένη Κωτσοπούλου εκ μέρους της τεχνικής υπηρεσίας της ΔΕΥΑΦ.


Διαφήμιση - ΗΧΩ Φλώρινας Ramona Pizza - 2