ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση της Π.Ε. Φλώρινας για τις δηλώσεις συγκομιδής περιόδου 2017-2018

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - χάρτηςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από το Γραφείο Αμπελουργίας του Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας ανακοινώνεται ότι,  σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 488/128013/28-11-2017 έγγραφο του Υ.Π.Α.Α.Τ, η καταληκτική ημερομηνία των δηλώσεων συγκομιδής οινοποιήσιμων ποικιλιών παρατείνετε ως την 31η Δεκεμβρίου 2017.

Σε ότι αφορά τις Δηλώσεις επεξεργασίας/εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων η καταληκτική ημερομηνία είναι η 10η Ιανουαρίου 2018 ενώ οι Δηλώσεις παραγωγής αμπελοϊνικών προϊόντων είναι η 15η Ιανουαρίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στη Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (τηλ. 23853.50544 κ. Γκέσου Φανή και 23853.50543 κ. Ρούφας)

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝ. & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΤΙΝΗΣ