ΕΛΑΣ - ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

«Αρχαιρεσίες στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ελληνικής Αστυνομίας Φλώρινας»

Την 26-02-2018 διενεργήθηκαν οι εκλογές για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας, για την Ελεγκτική Επιτροπή, για τους Αντιπροσώπους στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.) και για τον Εκπρόσωπο στο Συμβούλιο Μεταθέσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φλώρινας.

Τα αποτελέσματα για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας έχουν ως εξής:

Εγγεγραμμένοι: 473, Ψήφισαν: 427 , Έγκυρα:415, Άκυρα – Λευκά:12

Από τη διαλογή καταμέτρηση προέκυψε ότι οι υποψήφιοι συνδυασμοί έλαβαν:

 -ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Ε.Α.Φ.) : Ψήφοι: 322

 -ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ  (Ε.Α.Α.): Ψήφοι:  93

Από την καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης των ψηφοδελτίων, οι υποψήφιοι έλαβαν ξεχωριστά από κάθε συνδυασμό τους εξής ψήφους – σταυρούς:

ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Ε.Α.Φ.)

 1. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ Ιωάννης, ο οποίος έλαβε 290 ψήφους.
 2. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Παντελής, ο οποίος έλαβε 217 ψήφους.
 3. ΔΙΒΙΟΣ Ιωάννης, ο οποίος έλαβε 212 ψήφους.
 4. ΒΡΥΖΑΣ-ΓΙΑΒΑΣΗΣ Γεώργιος, ο οποίος έλαβε 198 ψήφους.
 5. ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΣ Κωνσταντίνος, ο οποίος έλαβε 195 ψήφους.
 6. ΛΟΥΛΑΤΖΗΣ Ιωάννης, ο οποίος έλαβε 190 ψήφους.
 7. ΜΗΤΑΝΗΣ Παύλος, ο οποίος έλαβε 154 ψήφους.
 8. ΓΙΩΣΗΣ Στάυρος, ο οποίος έλαβε 132 ψήφους.
 9. ΓΙΩΒΗΣ Μιχαήλ, ο οποίος έλαβε 119 ψήφους.
 10. ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ Απόστολος, ο οποίος έλαβε 115 ψήφους.
 11. ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Περικλής, ο οποίος έλαβε 104 ψήφους.
 12. ΚΟΥΖΗΣ Χρήστος, ο οποίος έλαβε 72 ψήφους.
 13. ΠΑΝΟΣ Χρήστος, ο οποίος έλαβε 68 ψήφους.

Από τους ανωτέρω εκλέγονται οι πρώτοι επτά (7) για τη συγκρότηση του Δ.Σ. 

ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ  (Ε.Α.Α.)

 1. ΠΛΟΥΣΚΑΣ Ζήσης , ο οποίος έλαβε 73 ψήφους.
 2. ΤΑΝΤΣΗΣ Αθανάσιος, ο οποίος έλαβε 72 ψήφους.
 3. ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ Σωτήριος, ο οποίος έλαβε 58 ψήφους.
 4. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Εμμανουήλ, ο οποίος έλαβε 58 ψήφους.
 5. ΔΑΪΡΕΤΖΗΣ Παντελής, ο οποίος έλαβε 56 ψήφους.
 6. ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ Γεώργιος, ο οποίος έλαβε 49 ψήφους.
 7. ΑΡΣΕΝΟΣ Νικόλαος, ο οποίος έλαβε 45 ψήφους.
 8. ΠΑΝΙΔΗΣ Αναστάσιος, ο οποίος έλαβε 43 ψήφους.
 9. ΤΖΩΤΖΗΣ Ευάγγελος, ο οποίος έλαβε 36 ψήφους.
 10. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Σταύρος, ο οποίος έλαβε 34 ψήφους.

Από τους ανωτέρω εκλέγονται οι πρώτοι δύο (2) για τη συγκρότηση του Δ.Σ., κατόπιν όμως παραίτησης του ΠΛΟΥΣΚΑ Ζήση, τη θέση του καταλαμβάνει το πρώτο αναπληρωματικό μέλος του συνδυασμού, ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ Σωτήριος.

Κατόπιν αυτών των αποτελεσμάτων συνήλθαν οι εκλεγμένοι στο Δ.Σ. για  τη συγκρότηση αυτού σε σώμα, η οποία έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ Ιωάννης.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΒΡΥΖΑΣ-ΓΙΑΒΑΣΗΣ Γεώργιος.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Παντελής.

ΤΑΜΙΑΣ: ΔΙΒΙΟΣ Ιωάννης.                             

ΟΡΓΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΛΟΥΛΑΤΖΗΣ Ιωάννης.

ΜΕΛΟΣ: ΜΗΤΑΝΗΣ Παύλος.

ΜΕΛΟΣ: ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΣ Κωνσταντίνος

ΜΕΛΟΣ: ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ Σωτήριος.

ΜΕΛΟΣ: ΤΑΝΤΣΗΣ Αθανάσιος.

Τα αποτελέσματα για την Ελεγκτική Επιτροπή της Ένωσής μας έχουν ως εξής:

Εγγεγραμμένοι: 473, Ψήφισαν: 427, Έγκυρα: 388, Άκυρα – Λευκά: 39

Από τη διαλογή καταμέτρηση προέκυψε ότι οι υποψήφιοι συνδυασμοί έλαβαν:

 -ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Ε.Α.Φ.) : Ψήφοι: 259

 -ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ  (Ε.Α.Α.): Ψήφοι: 129

Από την καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης των ψηφοδελτίων, οι υποψήφιοι έλαβαν ξεχωριστά από κάθε συνδυασμό τους εξής ψήφους – σταυρούς:

ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Ε.Α.Φ.)

 1. ΧΑΤΖΗΣ Παντελής, ο οποίος έλαβε 189 ψήφους.
 2. ΒΟΣΔΙΚΗΣ Κωνσταντίνος, ο οποίος έλαβε 143 ψήφους.
 3. ΓΡΟΣΔΑΝΗΣ Αθανάσιος, ο οποίος έλαβε 117 ψήφους.

Από τους ανωτέρω εκλέγονται οι πρώτοι δύο (2) για τη συγκρότηση της Ελεγκτικής Επιτροπής.

ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ  (Ε.Α.Α.)

 1. ΛΙΟΥΛΙΟΣ Γεώργιος, ο οποίος έλαβε 101 ψήφους.
 2. ΙΩΑΝΝΟΥ Δημήτριος, ο οποίος έλαβε 80 ψήφους.

Από τους ανωτέρω εκλέγονται ο πρώτος για τη συγκρότηση της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Κατόπιν αυτών των αποτελεσμάτων οι κάτωθι αποτελούν την Ελεγκτική Επιτροπή.

 1. ΧΑΤΖΗΣ Παντελής.
 2. ΒΟΣΔΙΚΗΣ Κωνσταντίνος.
 3. ΛΙΟΥΛΙΟΣ Γεώργιος.

Τα αποτελέσματα για τους Αντιπροσώπους στην Π.Ο.ΑΣ.Υ., έχουν ως εξής:

Εγγεγραμμένοι 473, Ψήφισαν: 427,  Έγκυρα: 423, Άκυρα – Λευκά: 4

Από τη διαλογή καταμέτρηση προέκυψε ότι οι υποψήφιοι συνδυασμοί έλαβαν:

 -ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Ε.Α.Φ.) : Ψήφοι: 346

 -ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ  (Ε.Α.Α.): Ψήφοι: 77

Από την καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης των ψηφοδελτίων, οι υποψήφιοι έλαβαν ξεχωριστά από κάθε συνδυασμό τους εξής ψήφους – σταυρούς:

                 ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Ε.Α.Φ.)

 1. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ Ιωάννης, ο οποίος έλαβε 293 ψήφους.
 2. ΔΙΒΙΟΣ Ιωάννης, ο οποίος έλαβε 209 ψήφους.
 3. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Παντελής, ο οποίος έλαβε 200 ψήφους.
 4. ΛΟΥΛΑΤΖΗΣ Ιωάννης, ο οποίος έλαβε 183 ψήφους.
 5. ΒΡΥΖΑΣ-ΓΙΑΒΑΣΗΣ Γεώργιος, ο οποίος έλαβε 180 ψήφους.
 6. ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΣ Κωνσταντίνος, ο οποίος έλαβε 167 ψήφους.
 7. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Γεώργιος, ο οποίος έλαβε 166 ψήφους.
 8. ΙΓΝΑΤΗ Σοφία, η οποία έλαβε 156 ψήφους.
 9. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Γεώργιος, ο οποίος έλαβε 156 ψήφους.
 10. ΓΙΩΣΗΣ Σταύρος, ο οποίος έλαβε 122 ψήφους.
 11. ΜΗΤΑΝΗΣ Παύλος, ο οποίος έλαβε 117 ψήφους.
 12. ΓΙΩΒΗΣ Μιχαήλ, ο οποίος έλαβε102 ψήφους.
 13. ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ Απόστολος, ο οποίος έλαβε 90 ψήφους.
 14. ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Περικλής, ο οποίος έλαβε 88 ψήφους.
 15. ΠΑΝΟΣ Χρήστος, ο οποίος έλαβε 69 ψήφους.
 16. ΚΟΥΖΗΣ Χρήστος, ο οποίος έλαβε 55 ψήφους.

Από τους ανωτέρω οι πρώτοι επτά (7) εκλέγονται ως Αντιπρόσωποι στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.

          ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ  (Ε.Α.Α.)

 1. ΠΛΟΥΣΚΑΣ Ζήσης , ο οποίος έλαβε 59 ψήφους.
 2. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Εμμανουήλ, ο οποίος έλαβε 54 ψήφους.
 3. ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ Σωτήριος, ο οποίος έλαβε 51 ψήφους.
 4. ΛΙΟΥΛΙΟΣ Γεώργιος, ο οποίος έλαβε 46 ψήφους.
 5. ΠΑΝΙΔΗΣ Αναστάσιος, ο οποίος έλαβε 36 ψήφους.
 6. ΔΑΪΡΕΤΖΗΣ Παντελής, ο οποίος έλαβε 34 ψήφους.
 7. ΑΡΣΕΝΟΣ Νικόλαος, ο οποίος έλαβε 34 ψήφους.
 8. ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ Γεώργιος, ο οποίος έλαβε 33 ψήφους.
 9. ΙΩΑΝΝΟΥ Δημήτριος, ο οποίος έλαβε 33 ψήφους.
 10. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Σταύρος, ο οποίος έλαβε 27 ψήφους.
 11. ΤΖΩΤΖΗΣ Ευάγγελος, οποίος έλαβε 27 ψήφους.

Από τους ανωτέρω εκλέγονται οι πρώτοι δύο (2) ως Αντιπρόσωποι στην Π.Ο.ΑΣ.Υ., κατόπιν όμως παραίτησης του ΠΛΟΥΣΚΑ Ζήση, τη θέση του καταλαμβάνει το πρώτο αναπληρωματικό μέλος του συνδυασμού, ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ Σωτήριος.

Τα αποτελέσματα για τον Εκπρόσωπο στο Συμβούλιο Μεταθέσεων της Δ.Α. Φλώρινας, έχουν ως εξής:

Εγγεγραμμένοι: 427, Ψήφισαν: 427, Έγκυρα: 415, Άκυρα – Λευκά: 12

Από τη διαλογή καταμέτρηση προέκυψε ότι οι υποψήφιοι συνδυασμοί έλαβαν: 

 -ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Ε.Α.Φ.) : Ψήφοι: 343

 -ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ  (Ε.Α.Α.): Ψήφοι: 72

Από την καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης των ψηφοδελτίων, οι υποψήφιοι έλαβαν ξεχωριστά από κάθε συνδυασμό τους εξής ψήφους – σταυρούς:

ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Ε.Α.Φ.)

 1. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ Ιωάννης, ο οποίος έλαβε 262 ψήφους.
 2. ΒΡΥΖΑΣ-ΓΙΑΒΑΣΗΣ Γεώργιος, ο οποίος έλαβε 79 ψήφους.

ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ  (Ε.Α.Α.)

 1. ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ Σωτήριος, ο οποίος έλαβε 72 ψήφους.

Από τους ανωτέρω ο ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ Ιωάννης εκλέγεται ως Εκπρόσωπος στο Συμβούλιο Μεταθέσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φλώρινας, με αναπληρωτή του τον  ΒΡΥΖΑ-ΓΙΑΒΑΣΗ Γεώργιο.

Τα αποτελέσματα για την Γραμματεία Γυναικών της Ένωσής μας, όπου σημειωτέον ψήφισαν μόνο οι γυναίκες – μέλη της Ένωσης, έχουν ως εξής:

Εγγεγραμμένες: 49, Ψήφισαν: 38, Έγκυρα: 37, Άκυρα –Λευκά: 1

Από αυτά έλαβαν οι κατωτέρω τους αντίστοιχους ψήφους:

 1. ΜΟΥΛΕΛΗ Αικατερίνη, η οποία έλαβε 33 ψήφους.
 2. ΚΛΕΙΣΙΑΡΗ Μαρίνα, η οποία έλαβε 28 ψήφους.
 3. ΙΓΝΑΤΗ Σοφία, η οποία έλαβε 25 ψήφους.

Οι ανωτέρω αποτελούν την Γραμματεία Γυναικών της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ελληνικής Αστυνομίας Φλώρινας.

-Το Δ.Σ. της Ένωσης, ευχαριστεί θερμά τα μέλη, τα οποία ανταποκρίθηκαν μαζικά στη διαδικασία των Αρχαιρεσιών της Ένωσής, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά τη Συλλογικότητα, καταξιώνοντας έτσι τον θεσμό μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

 


Διαφήμιση - ΗΧΩ Φλώρινας Ramona Pizza - 2