Συνέντευξη με Παντελή Δάφα - Ιεροψάλτη

ΑΡΧΕΙΟ: Συνέντευξη με τον Παντελή Δάφα (Δάσκαλο Βυζαντινής Μουσικής και Χοράρχη του Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής Φλώρινας)

Το ΗΧΩ Φλώρινας 2 μας παρουσιάζει από το αρχείο της εφημερίδας ΗΧΩ Φλώρινας μια συνέντευξη που πρωτοδημοσιεύτηκε στις 29 Δεκεμβρίου του 2010 με τον Ιεροψάλτη Παντελή Δάφα, ο οποίος μιλάει για την μοναδικότητα της Βυζαντινής μουσικής και τις εμπειρίες που αποκομίζει κανείς ψάλλοντας εκκλησιαστικούς ύμνους…

Συνέντευξη με Παντελή Δάφα - ΗΧΩ Φλώρινας 2


Διαφήμιση - ΗΧΩ Φλώρινας Ramona Pizza - 2