Τηλεφωνικό κέντρο

Βαριές διοικητικές κυρώσεις επιβλήθηκαν σε εισπρακτικές εταιρίες

Η Γεν. Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή επέβαλε διοικητικές κυρώσεις σε εισπρακτικές εταιρίες (ή εταιρίες ενημέρωσης οφειλετών) κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2018.

Συγκεκριμένα επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις συνολικά 160.500 ευρώ. Οι κυρώσεις αφορούν κατά κύριο λόγο:

  • παραβάσεις για συχνότητα κλήσεων
  • παραβάσεις για κλήσεις σε τηλέφωνα τα οποία δεν είχαν δηλώσει οι οφειλέτες και που οι εισπρακτικές βρήκαν από τηλεφωνικούς καταλόγους δημόσια προσβάσιμους
  • παραβάσεις για παρέκκλιση των οδηγιών των δανειστών
  • παραβάσεις για ενημέρωση οφειλέτη χωρίς να έχει προηγηθεί η ταυτοποίηση του
  • παραβάσεις για παραπλανητική πληροφόρηση
  • παραβάσεις για ενόχληση για οφειλές για τις οποίες δεν έχουν περάσει 10 μέρες από τότε που αυτές έγιναν ληξιπρόθεσμες
  • παραβάσεις για κλήσεις σε τηλέφωνα εργασίας χωρίς αυτά να είναι το μοναδικό τηλέφωνο επικοινωνίας
  • παραβάσεις για χρέωση ποσού για εξώδικη ενημέρωση

κλπ.

Η Γεν. Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή για να προστατέψει το καταναλωτικό κοινό συγκροτεί ομάδα εργασίας ώστε να προσδιοριστούν οι ανάγκες για βελτίωση του Ν.3758/2009 «Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4038/2012. Η ομάδα εργασίας θα καταλήξει σε πόρισμα το οποίο θα τεθεί σε διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς με στόχο οι διατάξεις για την τροποποίηση του Ν. 3758/2009 να κατατεθούν το φθινόπωρο στη Βουλή των Ελλήνων.

Πηγή: insider.gr


Διαφήμιση - ΗΧΩ Φλώρινας Ramona Pizza - 2