Τρακτέρ - Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωπονικός Σύλλογος Φλώρινας: Πιστοποίηση Αγροτικών Προϊόντων της περιοχής

Ο Σύλλογος Γεωπόνων Νομού Φλώρινας, θέλοντας να δώσει μια ουσιαστική βοήθεια στον αγροτικό κόσμο του Νομού αποφάσισε να προχωρήσει την πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων του νομού. Για τις ανάγκες της δράσης αυτής, θα συσταθεί Ομάδα Έργου, η οποία και θα καθορίσει το πρόγραμμα των ενεργειών. Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου που μπορούν να βοηθήσουν την προσπάθεια αυτή να δηλώσουν στη γραμματεία του συλλόγου μέχρι 31/01/2018, ώστε να οργανωθεί από την ομάδα έργου το πρόγραμμα δράσης.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2385.350.478 και 2385.350.544 και στα e-mail: ambasv@gmail.com και f.gesou@florina.pdm.gov.gr .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΚΕΣΟΥ ΦΑΝΗ


Διαφήμιση - ΗΧΩ Φλώρινας Ramona Pizza - 2