ΕΥΡΩ

Δάνεια μέχρι 25.000 ευρώ σε μικρές επιχειρήσεις, ανέργους και επαγγελματίες με τον νέο θεσμό των μικροπιστώσεων

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης υλοποιεί τον εξωτραπεζικό θεσμό των μικροπιστώσεων και θέτει και στην Ελλάδα το θεσμικό πλαίσιο ώστε να δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα και μη τραπεζικά ιδρύματα. Έτσι θα μπορούν να χορηγούνται δάνεια έως 25.000 ευρώ σε μικρές επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και ανέργους.

Σύντομα θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο που θα προσδιορίζει το πλαίσιο για αυτές τις μικροπιστώσεις. Έπειτα θα γίνει κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή των Ελλήνων ώστε ο θεσμός να γίνει «επίσημος» και στην Ελλάδα και να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι τις προϋποθέσεις δραστηριοποίησης στον συγκεκριμένο τομέα για τον οποίο υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στοχεύει να βοηθήσει όσους είναι σήμερα αποκλεισμένοι από τη χρηματοδότηση για αυτό θα διευρύνει τον θεσμό των μικροπιστώσεων με εξωτραπεζικούς φορείς και θα θέσει σαφείς κανόνες λειτουργίας. Έτσι όσοι θεωρούνται σήμερα αφερέγγυοι με βάση τραπεζικά κριτηρια θα μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στον δανεισμό.

Σε πρώτο στάδιο το Υπουργείο στοχεύει να διαμορφώσει το θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση μη τραπεζικών οργανισμών μικροχρηματοδότησης. Σε δεύτερη φάση θα ξεκινήσει να χρηματοδοτεί μέσω αυτών των οργανισμών τους δικαιούχους των μικροπιστώσεων.

Στελέχη του Υπουργείου αναφέρουν ότι οποιοσδήποτε πληρεί τις προϋποθέσεις του νόμου θα μπορεί να δημιουργήσει οργανισμό μικροχρηματοδότησης. Η Τράπεζα της Ελλάδας θα αποτελεί εποπτική αρχή και θα θέτει τα κριτήρια παρέχοντας τις σχετικές αδειοδοτήσεις στους οργανισμούς μικροχρηματοδότησης με ένα πιο χαλαρό πλαίσιο εποπτείας σε σχέση με τις τράπεζες.

Έτσι μικρές επιχειρήσεις, άνεργοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, νέοι επιχειρηματίες θα μπορούν να πάρουν δάνειο με μια επίσκεψη σε κάποιο χρηματοδοτικό οργανισμό κάτι που δεν είναι εύκολο να κάνουν με τις τράπεζες. Βέβαια θα πρέπει να παρουσιάζουν κάποιο επιχειρηματκό πλάνο αξιοποίησης του δανείου το οποίο αν κρίνεται βιώσιμο θα παρέχεται η χρηματοδότηση.

Για την τόνωση του νέου θεσμού, το Υπουργείο αναμένεται να επιδοτεί μερικά το επιτόκιο των δανείων και να συμμετάσχει στα πρώτα στάδια δημιουργίας των οργανισμών μικροπιστώσεων με ποσό που μπορεί να ανέλθει στα 40 εκατ. ευρώ.

Πηγή: dikaiologitika.gr


Διαφήμιση - ΗΧΩ Φλώρινας Ramona Pizza - 2