Δίκτυο ύδρευσης - 1

Δήμος Αμυνταίου: Έναρξη κατασκευής Εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Αγίου Παντελεήμονα

Ξεκίνησε η εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου του έργου, προϋπολογισμού 1.779.838,71€, «Εσωτερικό Δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα» από την συμβαλλόμενη εταιρεία. Η εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου αποτελεί υποέργο της Πράξης, ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Δυτική Μακεδονία 2014 -2020», Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Αμυνταίου.

Δίκτυο ύδρευσης - 2

Μαζί με το υποέργο «Εσωτερικό Δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης», θα τοποθετηθούν συνολικά αγωγοί ύδρευσης 37,5 χιλιομέτρων και η εκτέλεση του πραγματοποιείται με την επίβλεψη των μηχανικών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Από το Γραφείο Δημάρχου


Διαφήμιση - ΗΧΩ Φλώρινας Ramona Pizza - 2