Πρόσκληση

Δήμος Αμυνταίου: Πρόσκληση στην 6η Συνάντηση Αιγοπροβατοτροφίας στα πλαίσια του προγράμματος ΕΥΔΟΚΙΜΗ ΓΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην Εκπαιδευτική Συνάντηση Αιγοπροβατοτροφίας με θέμα «Σιτηρέσιο μικρών μηρυκαστικών» η οποία διοργανώνεται στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΥΔΟΚΙΜΗ ΓΗ την Παρασκευή 30/3/2018 και ώρα 18:00 – 23:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δ.Σ. Δήμου Αμυνταίου στο Δημαρχείο Αμυνταίου.


Διαφήμιση - ΗΧΩ Φλώρινας Ramona Pizza - 2