Εκπαίδευση - Μήλο - Βιβλία

Εγγραφές μαθητών σχολικού έτους 2018-2019 στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας ΟΑΕΔ Φλώρινας

Κατά το σχολικό έτος 2018-2019 στην ΕΠΑ.Σ ΟΑΕΔ Φλώρινας θα λειτουργήσουν οι εξής ειδικότητες:

 • ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ (20 μαθητές)
 • ΒΟΗΘΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ (20 μαθητές)
 • ΒΟΗΘΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (20 μαθητές)
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (20 μαθητές)
 • ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ (20 μαθητές)
 • ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (20 μαθητές)

Δικαίωμα εγγραφής στην Α’ τάξη έχουν νέοι και νέες οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης εκπαίδευσης και κατάρτισης και:

α) Κατέχουν ενδεικτικό τουλάχιστον Α’τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή πτυχίου ΕΠΑΛ ή ΕΠΑ.Σ, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας.
β) Έχουν γεννηθεί τα έτη 1995 έως 2002

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 18-06-2018 ΕΩΣ 31-08-2018

Οι υποψήφιοι-ες θα πρέπει να υποβάλουν στην ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Φλώρινας ΑΙΤΗΣΗ από 18-06-2018 έως 31-08-2018.

Εαν κατά το ως άνω διάστημα δεν επιτευχθεί η συμπλήρωση του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων, τότε η υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας θα συνεχιστεί έως τη συμπλήρωση του τμήματος, όχι όμως πέραν της Πέμπτης 20 Σεπτεμβρίου 2018 (παραμονή έναρξης μαθημάτων).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 • Τίτλος Σπουδών (φωτοτυπία)
 • Ταυτότητα
 • Πιστοποιητικό Γέννησης
 • ΑΦΜ σε επίσημο έγγραφο
 • ΑΜΚΑ σε επίσημο έγγραφο
 • ΑΜΑ (Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ) σε επίσημο έγγραφο
 • Φωτογραφίες (2)
 • Κάρτα ανεργίας (αν υπάρχει)
 • Επίσημα έγγραφα που να αποδεικνύουν την οικογενειακή οικονομική και κοινωνική κατάσταση (Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, Εκκαθαριστικό κλπ.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
epasflorinas.blogspot.com

3ο χλμ. Φλώρινας – Νίκης, ΤΚ 53100
Τηλ.: 23850.22357
email: epas.florina@oaed.gr

(Κάθε εργάσιμη μέρα και ώρα: 8 π.μ. έως 14 μ.μ.)


Διαφήμιση - ΗΧΩ Φλώρινας Ramona Pizza - 2