ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εγκρίθηκε το Καταστατικό του Σωματείου «Μακεδονική Αεροσφαιριστική Κοινότητα», με έδρα την Φλώρινα

Περίληψη Καταστατικού Σωματείου

Δυνάμει της με αριθμό 5/2018 Διαταγής του Ειρηνοδικείου Φλώρινας εγκρίθηκε το από 04/02/2018 Καταστατικό του Σωματείου «Μακεδονική Αεροσφαιριστική Κοινότητα», με έδρα την Φλώρινα και με σκοπό τον αναφερόμενο στο 2ο άρθρο του αποτελούμενου από 21 άρθρα Καταστατικού του.

Φλώρινα, 21/02/2018
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος
Ιωσήφ Ταλιόπουλος


Διαφήμιση - ΗΧΩ Φλώρινας Ramona Pizza - 2