Νέα - ειδήσεις

Επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

Θέμα: «Ρευστοποίηση των Ο.Ε.Β.»

Κύριε Υπουργέ,

Με την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 66 του Ν.4546/2018 γίνεται προσπάθεια επίλυσης του θέματος της ρευστοποίησης τελών και απαιτήσεων των Ο.Ε.Β. για να δυνηθούν στην συνέχεια οι Οργανισμοί να ανταποκριθούν και στην υποχρέωση προς την ΔΕΗ για να συνεχισθεί ακώλυτα η αρδευτική περίοδος που είναι σε εξέλιξη.

Το πρόβλημα της ρευστοποίησης κατά την γνώμη μας θα αμβλυνθεί ακόμη περισσότερο εάν η βεβαίωση του άρθρου 3 της παραγρ.13 της K.Y.A. 262385/23-4-2010 (ΦΕΚ 509/23-4-2010 τ.Β΄), στις αιτήσεις ΟΣΔΕ που υποβάλλουν οι αγρότες στον ΟΠΕΚΕΠΕ γίνει υποχρεωτική.

Το συγκεκριμένο μέτρο (το υποχρεωτικό της βεβαίωσης) στο λίγο χρονικό διάστημα που εφαρμόσθηκε είχε θεαματικά θετικά αποτελέσματα στην ρευστοποίηση των Ο.Ε.Β. και έλυσε πολλά προβλήματα.

Επειδή οι διατάξεις της Κ.Υ.Α. είναι ρητές και κατηγορηματικές, παρακαλούμε όπως εκδώσετε απόφαση σχετικά με την υποχρεωτικότητα της βεβαίωσης του παραγρ. 13 του άρθρου 3, η οποία εκτός από την βοήθεια που θα δώσει στους ΤΟΕΒ-ΓΟΕΒ, θα συμβάλει στην προσπάθεια που γίνεται από εσάς προσωπικά αλλά και την Κυβέρνηση γενικότερα, να φύγουν από την μέση τα άτομα που λυμαίνονται το χώρο αποστερώντας πολύτιμους πόρους
από τους πραγματικούς αγρότες, αυτούς που πραγματικά συμβάλουν στην ανάπτυξη της χώρας μας.-

Έχοντας την πεποίθηση οτι γνωρίζετε όλα τα παραπάνω, παρακαλούμε για τις ενέργειές σας έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η οικονομική επιβίωση των ΟΕΒ.

Για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας

Ο Πρόεδρος
Γιώργος Αθανασούλας

Ο Γεν.Γραμματέας
Μπλιάτκας Θωμάς


Διαφήμιση - ΗΧΩ Φλώρινας Ramona Pizza - 2