Τρακτέρ - Αγροτική Ανάπτυξη

Επιστολή του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Αμυνταίου προς τον ΕΛΓΑ

Κύριε Πρόεδρε,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ώστε να δώσετε λύση σε ένα πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με την υπ’αριθ απόφαση 157462/31-05-2011 τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’αριθ 309891/14-12-2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, «Διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής του Ν.3877/2010 (ΦΕΚ Α’ 160)».

Το πρόβλημα έχει να κάνει με τη δυνατότητα των παραγωγών, όταν ασφαλίζουν την παραγωγή τους, να δηλώνουν (-)20% ή (+)20% για την ποσότητα της παραγωγής που ασφαλίζουν. Μέχρι σήμερα  υπάρχει η δυνατότητα να γίνεται στο σύνολο της αγροτικής εκμετάλλευσης που δηλώνεται. Έτσι για παράδειγμα σε μια δήλωση πολλών αγροτεμαχίων με διάφορες καλλιέργειες ή ακόμα και με μια καλλιέργεια, εάν ο παραγωγός υπολογίζει σε ένα αγροτεμάχιο αυξημένη ή μειωμένη παραγωγή κατά 20%, να είναι αναγκασμένος ή να μη το δηλώσει καθόλου ή να δηλώσει το σύνολο των αγροτεμαχίων του.

Το γεγονός αυτό δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τα πράγματα, όταν η δήλωση έχει περισσότερες καλλιέργειες  (μονοετείς- πολυετείς), ειδικότερα όταν οι δενδρώδεις καλλιέργειες είναι διαφόρων ηλικιών αλλά σε παραγωγή (νεαρά -ηλικιωμένα).

Ζητάμε αυτό να μπορεί να γίνεται ανά αγροτεμάχιο, ώστε ο παραγωγός να μπορεί να αποφασίζει το ύψος της μέσης παραγωγής που θέλει τελικά να ασφαλίσει ανά αγροτεμάχιο πράγμα που επηρεάζει και το ποσό αποζημίωσης που θα λάβει εάν υπάρξει ζημία.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΚΡΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Διαφήμιση - ΗΧΩ Φλώρινας Ramona Pizza - 2