Επιστολή

Επιστολή του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Αμυνταίου προς τον ΕΛ.Γ.Α.

Θέμα : Ασφάλιση αγροτικής παραγωγής στο 80% ή στο 100% ή στο 120% ανά αγροτεμάχιο και όχι σε όλη την έκταση της Δήλωσης Καλλιέργειας

Κύριε Πρόεδρε,

Σύμφωνα με τον κανονισμό του ΕΛΓΑ (υπ’αριθ απόφαση 157462/31-05-2011 τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’αριθ 309891/14-12-2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, «Διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής του Ν.3877/2010 (ΦΕΚ Α’ 160)») ο παραγωγός είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει όλα τα αγροτεμάχιά του με παραγωγή είτε 100% είτε (-)20% επί της παραγωγής ή (+) 20%.

Ο παραπάνω κανονισμός δημιουργεί προβλήματα όταν ένας παραγωγός έχει διάφορες καλλιέργειες και ειδικότερα δενδρώδεις που το κόστος ασφάλισης είναι μεγάλο και το (-) 20% ή (+)20% επηρεάζει πάρα πολύ το τελικό ποσό ασφάλισης. Σας έχουμε στείλει έγγραφο  (04/04/2018) που ζητάμε αυτό να αλλαχτεί και ο παραγωγός να έχει δικαίωμα να ασφαλίζει με τον παραπάνω συντελεστή παραγωγής ανά αγροτεμάχιο και όχι σε όλη την έκταση της Δήλωσης Καλλιέργειας.

Ειδικότερα, την φετινή χρονιά στην περιοχή Αμυνταίου που υπάρχει διαπιστωμένη έντονη ακαρπία σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες οπωροφόρων δέντρων δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Π.χ. :Ένας παραγωγός που έχει διαπιστωμένη ακαρπία σ’ ένα αγροτεμάχιο με κεράσια και ενώ οι υπόλοιπες καλλιέργειες του δεν αντιμετωπίζουν ακαρπία να είναι αναγκασμένος να δηλώσει και τα κεράσια του με συντελεστή (+)20% ή τις υπόλοιπες καλλιέργειές του με συντελεστή (-)20% για να μη πληρώσει αυξημένα ασφάλιστρα.

Κύριε Πρόεδρε,

Ο Αγροτικός Σύλλογος Δήμου Αμυνταίου, το προηγούμενο διάστημα, ενημέρωσε τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φλώρινας αλλά και τον Προϊστάμενο  του υποκαταστήματος ΕΛΓΑ Κοζάνης, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για αποζημίωση των παραγωγών σύμφωνα με τις δυνατότητες που υπάρχουν.

Ζητάμε από εσάς να λύσετε άμεσα το παραπάνω πρόβλημα που δημιουργεί ο συγκεκριμένος κανονισμός, ειδικότερα την φετινή χρονιά και γενικότερα για την ορθή ασφάλιση της ποσότητας της αγροτικής παραγωγής έτσι ώστε ούτε ο παραγωγός να επιβαρύνεται με επιπλέον ασφάλιστρα αλλά ούτε και ο οργανισμός να χάνει χρήματα, όταν ο παραγωγός αναγκάζεται να δηλώσει όλα τα αγροτεμάχιά του με (-)20%.

Τέλος, σας προσκαλούμε στο Αμύνταιο, στα γραφεία του Αγροτικού Συλλόγου του Δήμου Αμυνταίου  σε ανοιχτή συνεδρίαση με τους φορείς της περιοχής αλλά και τους παραγωγούς, ώστε να διαπιστώσετε και ο ίδιος το πρόβλημα της έντονης ακαρπίας που αντιμετωπίζουμε και να προωθήσετε τις λύσεις για να μη βρεθούν σε οικονομικό αδιέξοδο οι αγρότες της περιοχής.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΚΡΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Διαφήμιση - ΗΧΩ Φλώρινας Ramona Pizza - 2