Επιστολή του Εργατικού Κέντρου στον αρμόδιο υπουργό για τα προβλήματα με τον ΟΕΚ

ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  Κ. ΒΡΟΥΤΣΗ ΓΙΑΝΝΗ
Κύριε Υπουργέ
Μετά την κατάργηση των οργανισμών Εργατικής Εστίας και Εργατικής Κατοικίας και τη συγχώνευση τους με ανάληψη της διαχείρισης από τον ΟΑΕΔ, η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων τον εν λόγο οργανισμών είναι τεράστια και χρειάζεται ενδεχομένως να υπάρχει πλήρης καταγραφή σε όλη τη χώρα.
Οι καθημερινές όμως ανάγκες που προκύπτουν ιδιαίτερα στο τομέα του πρώην ΟΕΚ, είναι μεγάλες και συνεχώς προκύπτουν ζητήματα διεκπεραίωσης και ολοκλήρωσης των κατοικιών και σε πολλές περιπτώσεις την αποδοχή μετά την αποπληρωμή από τους δικαιούχους του στεγαστικού τους δανείου ή την αποδοχή παραχώρησης της εργατικής κατοικίας παλαιοτέρων ετών.
Έχουμε πολλές οχλήσεις  από κατόχους εργατικών κατοικιών οι οποίοι δεν έχουν κανένα σημείο αναφοράς και δε γνωρίζουν που να απευθυνθούν και που θα μπορούν να διεκπεραιώσουν τις υποθέσεις τους.
Είναι αναγκαίο να ορίσετε έναν εκπρόσωπο σε κάθε περιφερειακή ενότητα σε όλη τη χώρα, ο οποίος θα  διαχειρίζεται τα θέματα σχετικά με τον ΟΕΚ.
Επίσης θα πρέπει άμεσα να προχωρήσετε για όσους επιθυμούν, στην εξαγγελία για εξαγορά των παλαιών  εργατικών κατοικιών ή ρύθμιση των δανείων των εργαζόμενων προς τον οργανισμό για τις νέες κατοικίες και τα δάνεια.
Πιστεύουμε να αναλάβετε σχετική πρωτοβουλία διότι τα οικονομικά οφέλη θα είναι σημαντικά τόσο σε επίπεδο οργανισμού αλλά και για όλους όσους πραγματικά θελήσουν να πάρουν τους τίτλους ιδιοκτησίας.

ΓΙΑ ΤΟ Ε.Κ.Φ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΙΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΟΑΕΔ Κ. ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ


Διαφήμιση - ΗΧΩ Φλώρινας Ramona Pizza - 2