Νέα Δημοκρατία - ΝΔ

Ερώτηση του Βουλευτή Φλώρινας Γ.Αντωνιάδη για τη πορεία του έργου «Τηλεθέρμανση Φλώρινας»

Η Ερώτηση που ακολουθεί έλαβε αρ. πρωτ. 5653-4/5/2018

Γιάννης ΑντωνιάδηςΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Εσωτερικών

Θέμα: Πορεία υλοποίησης έργου «Τηλεθέρμανση Φλώρινας»

Κύριε Υπουργέ,

Επανέρχομαι για ακόμη μία φορά μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου στο μείζον θέμα της Τηλεθέρμανσης Φλώρινας που λιμνάζει εδώ και χρόνια. Στην τελευταία μου Ερώτηση επί του θέματος που κατατέθηκε στα τέλη του προηγούμενου έτους, έλαβα την απάντηση πως με την αριθμ. οικ. 8359-18/7/2017 Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ: ΨΚΤΦ465ΧΙ8-ΔΙ0), η Πράξη «ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» εντάχθηκε στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, με Κωδικό ΟΠΣ 5003888, ως έργο «Phasing» και συνολικό κόστος Πράξης 54.079.476,32 ευρώ, εκ των οποίων ποσό 44.312.044,91 ευρώ αφορά στη συνολική δημόσια Δαπάνη και ποσό 9.767.431,41 ευρώ στην ιδιωτική συμμετοχή Δ.Ε.Υ.Α.Φ.. Σύμφωνα με την ανωτέρω Απόφαση Ένταξης, ως ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/01/2020.

Επί της ουσίας όμως, καμία εξέλιξη δεν έχει δρομολογηθεί για την υλοποίηση του έργου και οι κάτοικοι της ακριτικής Φλώρινας θα αναγκαστούν για έναν ακόμη χειμώνα να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να πληρώσουν τη θέρμανσή τους.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Σε ποια φάση βρίσκεται η υλοποίηση του έργου της Τηλεθέρμανσης Φλώρινας;
  • Πότε θα ολοκληρωθεί το έργο της Τηλεθέρμανσης Φλώρινας;

Ο ερωτών βουλευτης
Γιάννης Αντωνιάδης


Διαφήμιση - ΗΧΩ Φλώρινας Ramona Pizza - 2