Γιάννης Αντωνιάδης

Ερώτηση του Βουλευτή Φλώρινας ΝΔ Γιάννη Αντωνιάδη – Έκτακτη λειτουργία του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα το καλοκαίρι του 2018

Αρ. πρωτ. Ερώτησης: 7287-3/7/2018

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: Έκτακτη λειτουργία του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα της ΔΕΗ στο Νομό Φλώρινας το καλοκαίρι του 2018

Κύριε υπουργέ,

Γνωρίζετε ότι ο ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα Νομού Φλώρινας, βρίσκεται σε καθεστώς περιορισμένης λειτουργίας και ουσιαστικά μετά τη χειμερινή περίοδο 2018-2019 θα έχουν ολοκληρωθεί οι 17.500 ώρες λειτουργίας και θα κλείσει.

Επανειλημμένα έχουμε αναφερθεί στη μελλοντική πορεία του συγκεκριμένου Σταθμού. Αποτελεί μείζονος σημασίας για την περιοχή η συνέχιση της λειτουργίας για τα επόμενα 15 χρόνια μέσα από τις αναγκαίες ενέργειες εκσυγχρονισμού του Σταθμού για μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (αποθείωση, αλλαγή μηχανολογικού εξοπλισμού κλπ).

Επίσης, γνωρίζετε ότι ο Σταθμός υποστηρίζει την τηλεθέρμανση του Δήμου Αμυνταίου, για την οποία δεν έχει βρεθεί ακόμα εναλλακτική λύση λειτουργίας, αν ο Σταθμός σταματήσει να λειτουργεί την άνοιξη του 2019. Παρόλα αυτά βλέπουμε το Σταθμό να λειτουργεί εκτάκτως το καλοκαίρι καταναλώνοντας ώρες από τη λειτουργία της χειμερινής περιόδου σε βάρος της λειτουργίας της τηλεθέρμανσης.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

  • Για ποιο λόγο λειτουργεί ο Σταθμός ΑΗΣ Αμυνταίου –Φιλώτα της ΔΕΗ του Νομού Φλώρινας μέσα στο καλοκαίρι, υπονομεύοντας τη λειτουργία της τηλεθέρμανσης του Δήμου Αμυνταίου κατά τη χειμερινή περίοδο;
  • Ποια τελικά είναι τα σχέδιά σας για τη μελλοντική λειτουργία του Σταθμού ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα της ΔΕΗ Νομού Φλώρινας;

Ο ερωτών Βουλευτής
Αντωνιάδης Γιάννης


Διαφήμιση - ΗΧΩ Φλώρινας Ramona Pizza - 2