Ευχαριστήριο

Ευχαριστήριο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς την εταιρία «ΑΒ Βασιλόπουλος»

Εκ μέρους των φιλοξενούμενων παιδιών, των υπαλλήλων και του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου, αισθανόμαστε την ανάγκη να  ευχαριστούμε θερμά την Εταιρεία «ΑΒ Βασιλόπουλος» για την ένταξη του Κέντρου μας στο πρόγραμμα «52 εβδομάδες, 52 δράσεις σίτισης και φροντίδας σε όλη την Ελλάδα» και ιδιαίτερα την Ομάδα «Μπορούμε».

Η υλοποίηση της ανωτέρω δράσης συμβάλλει σημαντικά στην κάλυψη των καθημερινών αναγκών του Κέντρου.

Επίσης ευχαριστούμε την Διεύθυνση και το προσωπικό του καταστήματος Φλώρινας «ΑΒ Βασιλόπουλος» για την άριστη συνεργασία στην υλοποίηση του συγκεκριμένου κοινωφελούς προγράμματος.

Μετά τιμής,

O Πρόεδρος του Δ.Σ.
Λάζαρος Παπουτζής


Διαφήμιση - ΗΧΩ Φλώρινας Ramona Pizza - 2