Ευχαριστήριο

Ευχαριστήριο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς τα ΚΕΠ του Δήμου Φλώρινας (8/2/2018)

Τα φιλοξενούμενα παιδιά, οι υπάλληλοι και το Δ.Σ του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ευχαριστούμε το προσωπικό της Διεύθυνσης ΚΕΠ του Δήμου Φλώρινας για την δωρεά εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ αντί στεφάνου εις μνήμην της Κωνσταντινίδου – Παπά Πετρούλας, για τις ανάγκες των φιλοξενούμενων παιδιών.

Μετά τιμής,

O Πρόεδρος του Δ.Σ.
Λάζαρος Παπουτζής


Διαφήμιση - ΗΧΩ Φλώρινας Ramona Pizza - 2