Ιερός ναός - Εκκλησία

Η διαστροφή της «ακρίβειας» και η συμφεροντολογική χρήση της «οικονομίας» (του π. Σωτηρίου Παρδάλη)

Προς:
Τον Ιερομόναχον
π. Παϊσιον  Παπαδόπουλο
Ι.Μ. Αγίου Γρηγορίου Παλαμά
ΦΙΛΩΤΑ – ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

Διάβασα με μεγάλη προσοχή το άρθρο σου,  στο site «Νέα Φλώρινα», με τίτλο «Η διαστροφή της πατερικής διδασκαλίας αποτέλεσμα αγραμματοσύνης…»  και με γέμισε θλίψη, όχι γιατί μόνο με τέτοιο φθηνό και απαράδεκτο ύφος ειρωνεύεσαι τον γέροντα Επίσκοπό μου π. Θεόκλητο, αλλά κυρίως γιατί προσπαθείς να αναγνωρισθείς και να αναδειχθείς, ως ο μεγαλύτερος Κανονολόγος και δογματολόγος της Εκκλησίας του αιώνος μας και φυσικά ως σωτήρας της Ορθοδοξίας μας!!!

Και στενοχωρήθηκα ακόμη περισσότερο γιατί επιμένεις ότι ο Επίσκοπος είναι αιρετικός και δη Οικουμενιστής και μας βάζεις όλους τους κληρικούς στο ίδιο κάδρο, λες «… και όσοι ακόμη αδικαιολόγητα τον μνημονεύουν» ότι δηλαδή είμαστε και εμείς «αιρετικοί»! Αν ο 15ος Κανόνας της Πρωτοδευτέρας ήταν υποχρεωτικός θα διόριζε ρητά απαγορεύσεις μνημοσύνων και μάλιστα επιτίμια αιωνίας κολάσεως για όσους δεν διακόπτουν την μνημόνευση. Στον εν λόγω Κανόνα δεν φαίνεται πουθενά απαγορεύσεις μνημοσύνων ή επιτίμια, άρα κατά την ταπεινή μου γνώμη και μεγάλων σύγχρονων Κανονολόγων  είναι δυνητικός και όχι υποχρεωτικός .

Δεν θα σταθώ ποιος ερμηνεύει σωστά τον 15ο Κανόνα της Πρωτοδευτέρας εγώ που δεν έχω αποτειχισθεί ή εσύ  που αποτειχίσθηκες. Απλώς σημειώνω  τι έλεγε ο μακαριστός Γέροντας π. Αυγουστίνος (σ.σ. παραθέτω αυτούσια τα κείμενα του μακαριστού Γέροντα): «….Ὁ πατριάρχης Ἀθηναγόρας  (σ.σ. όρα Βαρθολομαίος),χωρὶς ἀμφιβολία εἶχε προβῆ σὲ ἐνέργειες, ποὺ τὸν ἔφεραν μακριὰ ἀπὸ τὸ ὀρθόδοξο φρόνημα· μοῦ ζητοῦσαν, λοιπὸν, νὰ τὸν κηρύξω γι᾿ αὐτὲς αἱρετικό, νὰ τὸν διαγράψω ἀπὸ τὰ δίπτυχα καὶ νὰ παύσω τὸ μνημόσυνό του. Τοὺς ἀπήντησα ὅτι ὡρισμένες ἐνέργειες τοῦ πατριάρχου ἦταν παραβάσεις Ἱ. Κανόνων πού, ἂν ἀποδειχθοῦν ἀληθινές, συνεπάγονται καθαίρεσι. Ἀλλὰ, ποιός θὰ τοῦ ἐπιβάλῃ τὴν καθαίρεσι; Τὸ ἁρμόδιο ὄργανο γιὰ κληρικοὺς εἶναι ἡ Σύνοδος, καὶ γιὰ τὸν οἰκουμενικὸ πατριάρχη ἡ Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου. Ἀλλὰ, δυστυχῶς, δὲν κατέστη ὑπόδικος ἐνώπιον αὐτῆς, καὶ ἔτσι παρέμενε στὸ θρόνο….» και αλλού γράφει: «Δὲν ἐφαρμόζω, ὅμως, ἀκόμη τὸν κανόνα αὐτόν, ὄχι διότι φοβοῦμαι· διεκινδύνευσα ἤδη τὸ θρόνο κατ᾿ ἐπανάληψιν γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ Ἱ. Κανόνων. Ἀλλ᾿ ἐνῷ ἔχω τὴν ἀπόφασι νὰ τὸν ἐφαρμόσω, τρέμω καὶ ἰλιγγιῶ ἐμπρὸς στὴν εὐθύνη ἀπέναντι στὸ Θεὸ καὶ τοὺς ἀνθρώπους γιὰ μία ἐνέργεια, ποὺ θὰ ἔχῃ χαρακτῆρα δονήσεως μέσα στὴν  Ὀρθόδοξο  Ἐκκλησία..» και συνεχίζει για τη διακοπή του μνημόσυνου: «….δεν θα μου το υποδείξουν ανεύθυνα πρόσωπα, αλλά η συνείδησή μου…». Σαν να λέει στους κάθε ανεύθυνους της σήμερον τύπου Βας. Κερμενιώτη, ότι ο κάθε Επίσκοπος θα ενεργεί σύμφωνα με τη συνείδησή  του και όχι με άναρθρες φωνές των ανεύθυνων!

Εσύ , άγιε αδελφέ, δεν τρέμεις και δεν ιλιγγιάς  μπρός στην ευθύνη απέναντι στο Θεό και τους ανθρώπους για την ενέργεια αυτή διακοπής του μνημόσυνου του Επισκόπου σου; Δεν σκέφτηκες ποτέ μήπως έχει χαρακτήρα δόνησης και σκανδαλισμού μέσα στη Ορθόδοξο Εκκλησία; Για μας τους κληρικούς, τονίζει ο Γέροντας Αυγουστίνος, το αρμόδιο όργανο είναι η Σύνοδος, και για το οικουμενικό πατριάρχη η Σύνοδος του Πατριαρχείου, για να καταστήσει υποδίκους κάποιους μητροπολίτες  ή το πατριάρχη για αίρεση. Λοιπόν, μη ενθυμείσθε από τον Επίσκοπο Αυγουστίνο αυτά που σας συμφέρουν, αλλά και αυτά που σας καθιστούν περίγελους  για την στάση σας αυτή και υπεύθυνους για τον σκανδαλισμό τόσων ψυχών!

Κόπτεσαι, αδελφέ, μου για την «ακρίβεια» τήρησης των Ι. Κανόνων και όμως ανερυθριάστως    παραβήκατε τον ΙΑ΄. Αποστολικό Κανόνα, που διορίζει:  « Ει τις καθηρημένω, Κληρικός ων, Κληρικώ συνεύξηται, καθαιρείσθω και αυτός.» (Πηδάλιον σελ. 13-14) Συλειτουργήσατε με τον καθηρημένο κληρικό Ευθύμιο Τρικαμηνά εις την Ι. Μ. Αγίας Παρασκευής Μηλοχωρίου με τον π. Ιγνάτιο, συμπροσευχομένου του π. Μαξίμου, χωρίς την άδεια του οικείου Επισκόπου του Φλωρίνης.  Και  σας «άδειασε» ο π. Θεόδωρος Ζήσης και δεν ήλθε να συλλειτουργήσει, ενώ σας το είχε υποσχεθεί, πληροφορηθείς, ότι θα είναι και ο Ευθύμιος Τρικαμηνάς, δεν έπεσε στη παγίδα, όπως εσείς οι δύο!  Εσείς το λέτε «ακρίβεια» αυτό το γεγονός, ενώ στη πραγματικότητα είναι  διαστροφή  της διδασκαλίας των Πατέρων. Και  μιλάτε για τους άλλους με ύφος παπικό περί της διαστροφής της πατερικής διδασκαλίας αποτέλεσμα της αγραμματοσύνης…..

Και μια και μιλάμε περί αγραμματοσύνης, μου κάνει άξιον απορίας, να διερωτάσαι, γιατί ο Επίσκοπος δημιούργησε άλλη νέα λέξη από δύο προθέσεις εξ-από-τειχίζεται. Στο μεγάλο λεξικό του Δημητράκου, που χρησιμοποιείς,  έχει και άλλες λέξεις με δύο προθέσεις εξ-από-στειλάριον και εξ-από-στέλλω, που σημαίνει απολύω, σε διώχνω. Εγώ σε διόρισα, εγώ σε απολύω (ο νοών νοείτω). Προσωπικά προτιμώ να είμαι λεξιπλάστης από την λεξιπενία. Έτσι αφήνω του ειδικούς γλωσσολόγους και όχι εσάς να ερμηνεύσουν αν είναι σωστή η λέξη «εξαποτειχίζονται» και τι σημαίνει;

Ως γνωστόν, στη εκκλησιαστική γλώσσα χρησιμοποιείται πολλές φορές η λέξη «οικονομία» για διάφορα θέματα, όπως π.χ. σε ασθενείς κατ’ οικονομία επιτρέπουμε την κατάλυση της νηστείας ,ακόμη και σε θέματα πίστεως χωρεί η οικονομία κατά το μακαριστό Γέροντα π. Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο, κάτι που οι αποτειχισθέντες δεν παραδέχονται εκ μεγάλου «ζηλωτισμού». Εγώ όμως θα σταθώ στο εξής θέμα: Στην εκμετάλλευση του τίτλου «Ηγούμενος», που κατ’ οικονομία σας χορήγησε με αγάπη ο Επίσκοπος Φλωρίνης Θεόκλητος, για να ιδρύσεις την νέα Ι. Μ. Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στο Φιλώτα Αμυνταίου, εκπληρώνοντας έναν ευσεβή πόθο σου. Και ο Επίσκοπος, μολονότι δεν είχες τις προϋποθέσεις, δέχτηκε το αίτημά σου και με ιδιαίτερη στοργή σε βοήθησε σημαντικά στα πρώτα σου βήμα, καθ’ όσον ως λαϊκός το γνωρίζω, γιατί τότε συμμετείχα ύστερα από τις εντολές του Επισκόπου, να νομιμοποιηθούν οι χώροι πέριξ του Μοναστηριού και έτρεχα κατ’ εντολή Του, όχι μόνο εσύ ,να φέρουμε εις πέρας πρώτα το ιδιοκτησιακό , που ήταν ο σημαντικότερος παράγοντας για την ίδρυση της Ι. Μονής. Εάν δεν το αναγνωρίζεις, σε μένα φθάνει, που το γνωρίζει ο Παντογνώστης Θεός.

Θα χρησιμοποιήσω τα ίδια επιχειρήματα, χρησιμοποιώντας το λεξικό του Δημητράκου.

Ηγούμαι: σημαίνει προηγούμαι, οδηγό και πηγαίνω στη 6η περίπτωση οδηγό στρατό ή στόλο, οδηγό εν πολέμω και κατ’ επέκταση ο Ηγούμενος μιας Μονής οδηγεί τους μοναχούς σε πνευματικό πόλεμο, για την σωτηρία της ψυχής των. Σύμφωνα  με το λεξικό του σύγχρονου γλωσσολόγου Γιώργου Μπαμπινιώτη Ηγούμαι: ασκώ την ηγεσία σε ορισμένο χώρο. Το αρχαίο ηγούμαι έχει τη σημασία «προπορεύομαι, οδηγώ» και επομένως «είμαι αρχηγός» Με την σημασία αυτή συγκλίνουν όλα τα παράγωγα: άγημα, ηγεμόνας, ηγεσία, ηγέτης, ηγήτορας ηγούμενος.

Αγαπητέ π. Παίσιε, πέρασαν περίπου 15 χρόνια από την ίδρυση της Μονής  σου και δεν δημιούργησες ακόμη συνοδεία, ούτε ένας υποτακτικός δεν ήλθε κοντά σου, ούτε μία κουρά μοναχού δεν έγινε! Δεν γνωρίζω τι φταίει; Είναι θέμα δικό σου, που δεν μπορείς να βρεις καλογέρια. Μια αυτοεξέταση δεν θα σε έβλαπτε! Και όμως εσύ βαυκαλίζεσαι να αυτοτιτλοφορείσαι Ηγούμενος χωρίς μοναχούς, χωρίς ηγουμενοσυμβούλιο της Ι. Μ. Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Κάποιος θρασείς από μένα θα σε αποκαλούσε «γελατζή» Ηγούμενο, αφού στερείσαι συνοδείας. Επομένως χωρίς συνοδεία στη ουσία δεν είσαι εκλεγμένος Ηγούμενος , άρα διορισμένος από τον Επίσκοπο Φλωρίνης, που δεν μνημονεύεις. Εγώ αν ήμουν δεν θα  ανεχόμουν να τιτλοφορούμαι  ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ με υπογραφή  ενός «αιρετικού» κατά τη δική σου λαθεμένη  άποψη , αλλ’ ως ένας απλός μοναχός «ακτήμων», εργαζόμενος  τοις ιδίοις χερσί για τα αναγκαία προς το ζην.

Αυθόρμητα έρχεται το ερώτημα στα χείλη μου. Σε πιο μοναστήρι καλογερέψατε και σε ποιόν Ηγούμενο  κάνατε υπακοή, ώστε με τους αγώνες της μοναστικής και ασκητικής σας ζωής,  να φθάσατε σε τέτοιο ύψος αρετής, ώστε να  διεκδικείτε τον τίτλο του Ηγουμένου;

Εάν έκαμες κάπου ως απλός μοναχός, θα γνώριζες αυτό που λένε οι μοναχοί, για να απαλλαγούν από τα γήϊνα και να αποκτήσουν την αρετή της ακτημοσύνης και το έχουν  αναρτημένο στο κελί τους «κελίον μου, κελίον μου σήμερον εμού αύριον ετέρου και ουδέποτε τινός.» Γιατί ξεχνάς κάτι που πρέπει να είναι βίωμα σ’ ένα μοναχό, ώστε να κόβει σιγά-σιγά τα βαρίδια που τον κρατούν γαντζωμένο στη γη .  Ίδε και το σχετικό στο κατά Ματθαίον Κεφ.  10 στ. 9-10, που εντέλλεται ο Κύριός μας στους Αποστόλους, που εμείς, τρομάρα μας!, είμαστε συνεχιστές του  αξιώματός  των.

Με την οικειοποίηση ενός τίτλου που δεν δικαιούσαι και  εκμεταλλεύεσαι κατά κόρον την «δοθείσαν» προς σε οικονομία προς ίδιον συμφέρον, από τον οποίον την πήρες, αλλά εσύ την διατηρείς, κάνοντας αντιποίηση αρχής. Όμως ο Επίσκοπός μας το ανέχεται κι’ αυτό μήπως συνετισθείς !, κάτι που δεν βλέπω, καθόσον ο ζηλωτισμός σου σ’ έχει τυφλώσει.

Είθε, αδελφέ μου, το φως του Αναστάντος Κυρίου να πλημμυρίσει στις καρδιές όλων των ποιμένων της Εκκλησίας μας, ανεξαρτήτου βαθμού και να καθοδηγούμαι τον πιστό λαό σύμφωνα με τις εντολές Του «ίνα έν ώσιν» και να αποφεύγουμε κάθε σχίσμα και σκάνδαλο, που θα  απομακρύνει  τον ποίμνιο από την μάνδρα του Χριστού.

Οι αλήθειες πονούν, αλλά πρέπει να λέγονται.

Φλώρινα 15/04/2018

Ελάχιστος προς Κύριον ευχέτης
π. Σωτήριος Παρδάλης
Ιερέας

Υ.Γ. Ο συνήγορός σας κ. Βας. Κερμενιώτης, του οποίου διάβασα το σχόλιο, ως εκπαιδευτικός με σημαίνουσα θέση στην Πτολεμαΐδα , αν πληροφορούμαι ορθά, έκανε καμία αναφορά και κανένα υπόμνημα  στον προϊστάμενο του Υπουργό Παιδείας κλπ κ. Γαβρόγλου, που  κατήργησε στην ουσία τα θρησκευτικά ως ομολογιακό μάθημα, τη προσευχή κλπ, ως άθεος; Δεν  είδα καμιά δημοσίευση σε κανένα Ιστολόγιο; Ο λεονταρισμός του εξαντλείται στον αδύναμο Μητροπολίτη Θεόκλητο, τον οποίο κατηγορεί ως δειλό!, με πληθώρα επιστολών και αναφορών!!, αλλά και η ικμάδα των δυνάμεών του στην υποστήριξή σας, δεν του μένει χρόνος για άλλα θέματα. Ή φοβάται την θέση του;


Διαφήμιση - ΗΧΩ Φλώρινας Ramona Pizza - 2