ΚΚΕ

Κοινοβουλευτική παρέμβαση του ΚΚΕ για τα προβλήματα των Δασικών Συνεταιρισμών και του Σωματείου Δασεργατών Φλώρινας

Οι βουλευτές του ΚΚΕ Σάκης Βαρδαλής και Γιάννης Δελής κατέθεσαν ΑΝΑΦΟΡΑ προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας το υπόμνημα των Δασικών Συνεταιρισμών και του Σωματείου Δασεργατών Φλώρινας και ζητούν την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους. Ακολουθεί το κείμενο του υπομνήματος:

Οι Δασεργάτες – Δασικοί Συνεταιρισμοί της Π.Ε.Φλώρινας ΖΗΤΟΥΝ:

  1. Την εγκατάσταση όλων των εργαζομένων σε όλες τις συστάδες που πρέπει να υλοτομηθούν το έτος 2018 (εκτός αυτών του αρ. 137 του Ν.Δ. 86/69, κατανοούμε το πρόβλημα της χρηματοδότησης) στα Δημόσια, Δημοτικά και ιδιωτικά δάση της περιοχής αρμοδιότητας σας έως της 25-7-2018.
  2. Κρατική Εκμετάλλευση Δασών για το έτος 2018 του αρ. 137 του Ν.Δ. 86/69. Πέρα τις διαθέσιμες πιστώσεις, να μη γίνει εξωδάσωση προϊόντων τα οποία θα οδηγηθούν στη δημοπράτηση από το Δημόσιο, αν δεν δοθούν για την κάλυψη ατομικών αναγκών.
  3. Το Πρόγραμμα Κρατικής Εκμετάλλευσης Δασών για το έτος 2019, να προβλέπει την εκμετάλλευση κατά το Π.Δ. 126/86 με παρακράτηση προϊόντων κατά περίπτωση για την κάλυψη ατομικών εργασιών.

Σε όλα τα παραπάνω είμαστε στη διάθεση σας για τυχόν εξειδίκευση λεπτομερειών για την εύρυθμη λειτουργία μας και τη βιωσιμότητα μας.

Σε κάθε περίπτωση η μη ικανοποίηση των παραπάνω αιτημάτων, καθώς και παράγοντες όπως ο Ν. 4423/16, χαμηλές αποδοχές του αρ. 137 του Ν.Δ. 86/69, αυξημένο κόστος παραγωγής, πιεστικό χρονοδιάγραμμα κ.α. οδηγούν στη μη συμμετοχή των Δασεργατών – Δασικών Συνεταιρισμών Φλώρινας στο αρ. 137 του Ν.Δ. 86/69 για το έτος 2018.

Για το Δ.Σ. του Σωματείου

Ο Πρόεδρος
Τζουβάρας Παναγιώτης

Ο Γεν.Γραμματέας
Σαψωνίδης Παντελής


Υπόμνημα Δασεργατών Π.Ε. Φλώρινας - 1Υπόμνημα Δασεργατών Π.Ε. Φλώρινας - 2Υπόμνημα Δασεργατών Π.Ε. Φλώρινας - 3Υπόμνημα Δασεργατών Π.Ε. Φλώρινας - 4


Διαφήμιση - ΗΧΩ Φλώρινας Ramona Pizza - 2