Μελέτες για τηλεθερμάνσεις σε όλα τα χωριά

Στο Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου συζητήθηκε και αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η εκπόνηση μελετών για τα συστήματα τηλεθέρμανσης με βιομάζα σε όλα τα χωριά του Δήμου Αμυνταίου.
Σύμφωνα με το φιλόδοξο αυτό σχέδιο θα δημιουργηθούν μονάδες τηλεθέρμανσης σε όλα τα χωριά του Δήμου Αμυνταίου, η χρηματοδότηση των οποίων θα επιδιωχθεί μέσα από τα κονδύλια της επόμενης προγραμματικής περιόδου (Σ.Ε.Σ. 2014 – 2020).

Όπως είναι γνωστό απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη και χρηματοδότηση έργων στα κοινοτικά προγράμματα είναι η ύπαρξη μελετών και για το λόγο αυτό ο Δήμος Αμυνταίου, μετά τις μεγάλες επιτυχίες που είχε στο ΕΣΠΑ, ξεκινά την προετοιμασία του σε μελέτες για τη διεκδίκηση μεγάλων έργων από το Σ.Ε.Σ. 2014 – 2020.
Μέσα από τα έργα τηλεθέρμανσης με βιομάζα επιδιώκεται η μείωση του κόστους θέρμανσης για όλους τους πολίτες του Δήμου Αμυνταίου, αλλά και η δημιουργία θέσεων εργασίας στη λειτουργία των συστημάτων και την παραγωγή βιομάζας από ενεργειακά φυτά και άλλες μορφές βιομάζας. Πρόκειται δηλαδή για ένα καθαρά αναπτυξιακό έργο, που παράλληλα λειτουργεί θετικά στην εξοικονόμηση πόρων για τα νοικοκυριά της περιοχής.
Το ισχυρό πλεονέκτημα για την επιλεξιμότητα του σχεδίου είναι ο περιβαλλοντικός του χαρακτήρας, καθώς με τα συστήματα τηλεθέρμανσης επιτυγχάνεται τεράστια μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και μικροσωματιδίων, που έχει ιδιαίτερη σημασία για την επιβαρυμένη περιοχή μας.
Με τη διεκδίκηση για τη χρηματοδότηση των συστημάτων τηλεθέρμανσης με βιομάζα σε όλα τα χωριά, ο Δήμος Αμυνταίου θέτει έναν υψηλό στόχο που η υλοποίησή του θα φέρει σημαντικές αλλαγές στην αναπτυξιακή πορεία της περιοχής.
Γραφείο Τύπου
Δήμου Αμυνταίου


Διαφήμιση - ΗΧΩ Φλώρινας Ramona Pizza - 2