Ο.Α.Ε.Δ.

ΟΑΕΔ: Προσλήψεις 15.000 νέων ανέργων

Τις επόμενες μέρες, πιθανόν μέσα στην εβδομάδα, θα εκδοθεί προκήρυξη του ΟΑΕΔ για προσλήψεις 15.000 νέων ανέργων από 18 έως 29 ετών.

Το νέο πρόγραμμα θα αποτελείται από δύο στάδια. Στο πρώτο θα προσληφθούν 10.000 νέοι άνεργοι ενώ στο δεύτερο στάδιο άλλοι 5.000. Η πλειοψηφία των θέσεων θα είναι πλήρους απασχόλησης και θα αφορούν πτυχιούχους ΤΕΙ και ΑΕΙ. Σε πρώτη φάση θα προκηρυχθούν 6.000 θέσεις εργασίας για ανέργους πτυχιούχους ΤΕΙ και ΑΕΙ και 4.000 θέσεις για απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Λυκείου).

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν μειώσει το προσωπικό τους τελευταίους τρεις μήνες πριν την υποβολή της αίτησης. Προβλέπεται επιδότηση 500 ευρώ το μήνα για νέους από 25 ετών και πάνω και 400 ευρώ για νέους έως 25 ετών για απασχόληση τουλάχιστον 15 μηνών. Αν μέσω του προγράμματος γίνει πρόσληψη δικαιούχων του ΚΕΑ ή μακροχρόνια ανέργων, τότε η διάρκεια επιχορήγησης θα είναι μεγαλύτερη.


Διαφήμιση - ΗΧΩ Φλώρινας Ramona Pizza - 2