ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι απόψεις της Δημοτικής Παράταξης «Ενότητα-Συνεργασία» κατά την Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας για το Πανεπιστήμιο

Φλώρινα 13/2/2018

Δημοτική Παράταξη "Ενότητα-Συνεργασία"ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας διαβιβάζουμε το κείμενο των απόψεων της Δημοτικής Παράταξης «Ενότητα-Συνεργασία», όπως εκφράστηκαν από τον επικεφαλής της παράταξης κ. Στάθη Κωνσταντινίδη κατά την ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα ημερήσια διάταξης: «Ενημέρωση και προοπτικές για τα δεδομένα και τα προβλήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα για την αποχώρηση μελών ΔΕΠ και τον κίνδυνο που εμπεριέχει για τη βιωσιμότητα της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας. Επίσης, προοπτικές και σκέψεις καθώς και τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται από την συνένωση των ΑΕΙ και ΤΕΙ».

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Πριν αναφερθώ εκτενώς στο αρνητικό κλίμα που δημιουργούν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας οι διατάξεις του Νόμου 4485/2017 παρακαλώ να μου επιτρέψετε εν είδη εισαγωγής να αναφερθώ στο πρόσφατο παρελθόν, κομίζοντας τη δική μου προσωπική εμπειρία από τις πρωτοβουλίες που ανέλαβα.

Είμαι ιδιαίτερα ευαίσθητος, όπως όλοι μας άλλωστε σε αυτήν αίθουσα, στα ζητήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και για έναν ακόμη λόγο. Κατέθεσα τον Δεκέμβριο του 2014 στη Βουλή την τροπολογία, η οποία έγινε δεκτή και επέτρεψε την εκλογή Πρυτάνεως και Συγκλήτου, ώστε το Πανεπιστήμιο να καταστεί αυτοδύναμο, ενώ μέχρι τότε παρέμενε στην αβεβαιότητα της λειτουργικής μορφής υπό Διοικούσα Επιτροπή.

Ένα  αίτημα δεκαετιών της τοπικής κοινωνίας είχε ευτυχή κατάληξη. Προηγήθηκε όμως το σχέδιο «Αθηνά» το οποίο επέφερε δραματικές αλλαγές στον χάρτη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Παρουσία τότε, του αείμνηστου Τάκη Μπέσσα, του νυν καθηγητή Ζιώγα Ιωάννη και άλλων λειτουργών της Σχολής Καλών Τεχνών καταφέραμε να μεταπείσουμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και να παραμείνει η Σχολή, που όδευε προς κλείσιμο, ανοιχτή. Καταλυτική ήταν η στάση του τότε ειδικού συμβούλου του Υπουργού κ. Λάσκαρη με τον οποίο είχαμε οικοδομήσει μία βαθιά σχέση φιλίας και εκτίμησης. Ήταν ο ίδιος που προώθησε αρχικώς την δημιουργία τεσσάρων κατευθύνσεων στο ΤΕΙ Φλώρινας, ώστε να αποκτήσει το ΤΕΙ ισχύ και ανταγωνιστικότητα. Αρκεί να πούμε πως μέχρι τότε ελάχιστοι σπουδαστές από τους επιτυχόντες φοιτούσαν, ενώ μετά από αυτό αντιστράφηκε η κατάσταση και το ΤΕΙ μας αποτελεί στολίδι στον χώρο και κορυφαίο στη Βαλκανική.

Προωθήθηκε τότε και ένα πειραματικό σχέδιο για την ομοσπονδοποίηση των ΑΕΙ και ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με συνδιοίκηση, το οποίο για διάφορους λόγους δεν προχώρησε, δυστυχώς κατ΄ εμέ, γιατί πιστεύω ότι θα βοηθούσε στην ενδυνάμωση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Δυτική Μακεδονία.

Μεταφέρθηκε όμως το Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών. Εδώ το μέτωπο δεν ήταν αρραγές. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν για την παραμονή του τμήματος, οφείλω να πω πως τα επιχειρήματα αποδυνάμωνε η βούληση των μισών και πλέον καθηγητών που επεδίωκαν το κλείσιμο του Τμήματος και την μεταφορά του στη Θεσσαλονίκη. Η ιστορία κατά κάποιο τρόπο δείχνει να επαναλαμβάνεται. Η εφαρμογή του Νόμου 4485 δίνει το δικαίωμα σε καθηγητές να εκμεταλλευτούν ευνοϊκές διατάξεις και να μετακινηθούν σε άλλα πανεπιστήμια. Αυτό, αν όχι βραχυπρόθεσμα, τουλάχιστον όμως μεσοπρόθεσμα, δυστυχώς θα αποδειχθεί ότι δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα. Περνώντας στο θέμα της ειδικής συνεδρίασης δηλώνω αρχικά πως πρέπει σήμερα να αναλάβουμε δράσεις και να λάβουμε αποφάσεις για να αντιστρέψουμε την κατάσταση που τείνει να δημιουργηθεί. Πρώτη και απαράβατη προϋπόθεση η ενότητα των εμπλεκομένων, μακριά από προσωπικές ή πολιτικές αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις, οι οποίες μας έβλαψαν κατά το παρελθόν και στοίχισαν στον τόπο.

Τα Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών τελευταία αποδυναμώθηκαν λόγω αποχωρήσεων  καθηγητών με συνταξιοδοτήσεις αλλά και για άλλους λόγους. Το κλίμα αυτό έρχεται να επιτείνει ο επίμαχος Νόμος 4485. Στον προηγούμενο Νόμο 4452/2107 ίσχυαν τα εξής:

Άρθρο 35

  1. Η περίπτωση α΄της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄195), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 55 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) αντικαθίσταται ως εξής:

«Καθηγητές όλων των βαθμίδων οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον επτά (7) χρόνια υπηρεσίας στο ίδιο Τμήμα, εκ των οποίων τα τρία (3) στη βαθμίδα που υπηρετούν, έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης σε άλλο Τμήμα του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι., στην ίδια βαθμίδα που κατέχουν και στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο, με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων του παρόντος.».

  1. Η περίπτωση β΄ της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄195). όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 55 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) αντικαθίσταται ως εξής: «Αποκλείεται η μετακίνηση καθηγητών προς τα Α.Ε.Ι. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης από Α.Ε.Ι. που εδρεύουν σε άλλους νομούς.».

Με το άρθρο 76 του Νόμου 4485 ισχύουν τα εξής:

«α. Μέλη Δ.Ε.Π. όλων των βαθμίδων, τα οποία έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη υπηρεσίας στο ίδιο Τμήμα, εκ των οποίων τα τρία (3) στη βαθμίδα που υπηρετούν, έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης σε Τμήμα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι., στην ίδια βαθμίδα που κατέχουν, στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο και με το ίδιο εν γένει υπηρεσιακό καθεστώς, με την επιφύλαξη των επόμενων περιπτώσεων της παρούσας παραγράφου.».

β.« Αποκλείεται η μετακίνηση μελών Δ.Ε.Π. προς τα Α.Ε.Ι. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης από Α.Ε.Ι. που εδρεύουν σε άλλους νομούς. Κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου, επιτρέπεται η μετακίνηση μελών Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας προς τα Α.Ε.Ι. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης από Α.Ε.Ι. που εδρεύουν σε άλλους νομούς, εφόσον αυτά τα μέλη Δ.Ε.Π. έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη υπηρεσίας στο ίδιο Τμήμα και σε οποιαδήποτε βαθμίδα.».

Επίσης καταργείται και η σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου προέλευσης σε περίπτωση αίτησης μετακίνησης καθηγητή.

Όπως λοιπόν γίνεται κατανοητό ανοίγει παράθυρο για τη μετακίνηση καθηγητών στα ΑΕΙ του κέντρου μόνο με την παρέλευση δεκαπενταετίας. Αν ο νομοθέτης ήθελε να εξυπηρετήσει πραγματικές ανάγκες μετακίνησης καθηγητών θα είχε θεσπίσει κοινωνικά κριτήρια για κατηγορίες π.χ. ανθρώπων με αναπηρία, πολυτέκνων, μονογονεϊκών οικογενειών κ.α. Αντιθέτως αποκλείει κάθε κοινωνικό κριτήριο και θέτει μόνο χρονική προϋπόθεση. Είμαι πολύ περίεργος να διαβάσω την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, προκειμένου να διαπιστώσω από πού προκύπτει η 15ετία. Γιατί δηλαδή δεν είναι 10ετία, 20ετία ή ακόμη και 25ετία; Εύλογα λοιπόν δημιουργούνται οι υπόνοιες για φωτογραφικές διατάξεις. Όμως λόγω καλής προαίρεσης, σε πρώτη φάση  θα μιλήσω μόνο για αστοχία του νομοθέτη, η οποία λαμβάνει πολύ σημαντικές διαστάσεις αφού το περιεχόμενο της δημιουργεί προβλήματα δυσλειτουργίας και βιωσιμότητας των περιφερειακών Α.Ε.Ι.

Πληροφορίες που έχω συλλέξει μιλούν ότι στο Τμήμα Νηπιαγωγών δημιουργούνται 7 κενά και πιθανόν να δημιουργηθούν και άλλα.

Το 2017 εγκρίθηκε η μετακίνηση ενός Καθηγητή για την Περιφέρεια (με βάση το άρθρο 76), 2 Καθηγητών που έχουν εκλεγεί στο Α.Π.Θ., μιας Καθηγήτριας που φεύγει τον Αύγουστο με συνταξιοδότηση και 3 Καθηγητριών που αιτήθηκαν να μετακινηθούν με το  άρθρο 76 και τη νέα παράγραφο 1γ. που δίνει αυτή τη δυνατότητα, από την Περιφέρεια στο Κέντρο. Αν και με  επιφύλαξη σχετικά με τις πληροφορίες ένα είναι σίγουρο. Υπάρχει ανοιχτός δρόμος για αν ακολουθήσουν και άλλες μετακινήσεις.  Ανάλογες πληροφορίες έχω και για το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Εν κατακλείδι και σε κάθε περίπτωση, η Δημοτική Παράταξη Ενότητα-Συνεργασία προτείνει:

  • την κατάργηση του άρθρου 76 του Νόμου 4485/2017 και την αναδρομική άρση των διατάξεων του από την ημέρα δημοσίευσης του στο ΦΕΚ, ήτοι από 4 Αυγούστου 2017.
  • εναλλακτικά, την αναστολή εφαρμογής των διατάξεων του συγκεκριμένου άρθρου μέχρι την εξεύρεση λύσης για την άμεση και ταυτόχρονη αντικατάσταση καθηγητών που επιθυμούν να μετακινηθούν σε άλλα Πανεπιστήμια
  • τη μη μεταφορά της πίστωσης από τα τμήματα προέλευσης στα τμήματα υποδοχής, διότι δεν χάνονται μόνον οι καθηγητές αλλά και οι πιστώσεις για την πλήρωση νέων θέσεων σε αντικατάσταση των κενών εξαιτίας μετακινήσεων
  • να πραγματοποιηθεί επικοινωνία με τα υπόλοιπα περιφερειακά Α.Ε.Ι. της Χώρας προκειμένου να διερευνήσουμε τις σκέψεις και προθέσεις τους με σκοπό την ανάληψη και τον συντονισμό κοινών δράσεων
  • να ζητηθεί η βοήθεια των Φλωρινιωτών Πανεπιστημιακών, προεξάρχοντος του Πρύτανη του Α.Π.Θ. κ. Περικλή Μήτκα, στη διαμόρφωση των προτάσεων μας

Από το Γραφείο Τύπου


Διαφήμιση - ΗΧΩ Φλώρινας Ramona Pizza - 2