Ολοκλήρωση διαγωνιστικών διαδικασιών έργων επέκτασης Τηλεθέρμανσης

Ολοκληρώθηκαν απρόσκοπτα οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την ανάδειξη των αναδόχων στα δύο μεγαλύτερα υποέργα του έργου επέκτασης της τηλεθέρμανσης σε Αμύνταιο, Λεβαία και Φιλώτα, που έχει συνολικό προϋπολογισμό 13.000.000 €.
Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκανοι διαδικασίες διαγωνισμών των υποέργων:
Α. Επέκταση δικτύων διανομής τηλεθέρμανσης ευρύτερης περιοχής Αμυνταίου και κατασκευή παροχών, προϋπολογισμού 6.387.731 € και
Β. Επέκταση εγκαταστάσεων τηλεθέρμανσης ευρύτερης περιοχής Αμυνταίου, προϋπολογισμού 4.157.400 €.
Το πρώτο υποέργο αφορά την επέκταση του δικτύου διανομής της τηλεθέρμανσης και την κατασκευή παροχών για το σύνολο των κατοικιών στους τρεις οικισμούς που διαθέτουν τηλεθέρμανση. Για το σκοπό αυτό θα γίνουν εργασίες εκσκαφής και στη συνέχεια τοποθέτησης των αγωγών, συνολικού μήκους 55.000 μέτρων. Οι διατομές των αγωγών θα κυμαίνονται από DN20 έως και DN200, αναλόγως του αριθμού παροχών που θα εξυπηρετούνται.
Το δεύτερο έργο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επέκταση των δικτύων διανομής, διότι απαιτείται η αύξηση της ισχύος των υφιστάμενων υποδομών. Έτσι με την επέκταση των εγκαταστάσεων αυξάνεται η ικανότητα του κεντρικού αντλιοστασίου, τοποθετούνται επιπλέον δοχεία αποθήκευσης θερμού νερού στον ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα, κατασκευάζεται υποσταθμός εναλλακτών και αντλιοστάσιο κυκλοφορίας διανομής και κατασκευάζονται μικρός και μεγάλος βρόχος υδραυλικής εξισορρόπησης στην περιοχή των εργατικών κατοικιών Αμυνταίου.
Για τα δύο αυτά υποέργα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κατακύρωσης των αποτελεσμάτων από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης και απομένει ο έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο και η έγκριση για υπογραφή σύμβασης.
Με βάση τα παραπάνω η υλοποίηση των δύο μεγάλων υποέργων θα ξεκινήσει εντός του καλοκαιρού και σύντομα θα συνδεθεί με την Τηλεθέρμανση το σύνολο των κατοίκων του Αμυνταίου, της Λεβαίας και του Φιλώτα.
«Νοιώθω μεγάλη ικανοποίηση για την απρόσκοπτη διαδικασία, καθώς πολύ σύντομα θα ξεκινήσει η υλοποίηση των δύο αυτών μεγάλων έργων, που θα συνδέσουν όλες τις κατοικίες του Αμυνταίου, της Λεβαίας και του Φιλώτα με την Τηλεθέρμανση. Σήμερα πιστεύω ότι δικαιώνεται η πολύ μεγάλη προσπάθεια που καταβλήθηκε για την ένταξη του μεγάλου έργου επέκτασης της Τηλεθέρμανσης, που θα έχει άμεσο κοινωνικό αντίκτυπο διότι θα συμβάλει αποφασιστικά στην εξοικονόμηση πόρων για πολλά νοικοκυριά του Δήμου μας. Το γεγονός αυτό είναι εξαιρετικής σημασίας στους δύσκολους οικονομικά καιρούς που ζούμε για την τοπική οικονομία και κοινωνία και δείχνει τον πολυσύνθετο ρόλο της ΔΕΤΕΠΑ, που είναι έτοιμη να αναλάβει και νέες πρωτοβουλίες», δήλωσε ο Πρόεδρος της ΔΕΤΕΠΑ κ. Νίκος Παπαχρήστου.


Διαφήμιση - ΗΧΩ Φλώρινας Ramona Pizza - 2