Παρουσίαση Προγράμματος της Δημοτικής Κίνησης «Φλώρινα Αλλιώς»

Η ομάδα εργασίας του συνδυασμού «Φλώρινα Αλλιώς», επεξεργάστηκε ένα προσχέδιο προγράμματος για τον Δήμο, το οποίο και παρουσιάστηκε από τον Βαγγέλη Γκέκτση, το Σάββατο 22 Μαρτίου στο Ξενοδοχείο Φιλίππειον.
Το αμέσως επόμενο διάστημα έγινε περαιτέρω εξειδίκευση των προτάσεων όπως παρουσιάζονται αναλυτικά στο »Πρόγραμμα» στην ιστοσελίδα του συνδυασμού http://florinaallios.wordpress.com
Πιστεύουμε ωστόσο ότι οι πολίτες θα πρέπει να έχουν λόγο στη διαμόρφωση των προτάσεων που αφορούν στον τόπο τους. Γι΄ αυτό, εκθέτουμε σε δημόσιο διάλογο το πρόγραμμα μας, για να βελτιώσουμε, εμπλουτίσουμε και να οριστικοποιήσουμε μαζί τις προτάσεις για το Δήμο μας.
Τις σκέψεις και τις προτάσεις σας μπορείτε να τις αποστέλλετε στο florinaallios@gmail.com, οι οποίες, εφόσον το επιθυμεί ο αποστολέας, θα δημοσιεύονται επώνυμα στην ιστοσελίδα μας, στη στήλη »Προτάσεις Πολιτών».
ΓΙΑΤΙ Η ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΟΥ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΣΤΕ ΑΛΛΙΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΦΛΩΡΙΝΑ «ΕΜΕΙΣ» ΚΑΙ ΟΧΙ «ΕΓΩ»

Βασικοί Στόχοι:

1. Δημοκρατία – Διαφάνεια – Συμμετοχή
2. Παραγωγική Ανασυγκρότηση

1. Δημοκρατία – Διαφάνεια – Συμμετοχή

Ο τρόπος με τον οποίο ο Δήμος αντιλαμβάνεται τη σχέση του με τους Δημότες και τους φορείς στους οποίους αυτοί μετέχουν πρέπει άμεσα να αλλάξει. Ο αλληλοσεβασμός, η συνεργασία, η συμμετοχή, η αμφίδρομη επικοινωνία και ενημέρωση πρέπει να είναι οι βασικές αρχές.

Καμία πρόοδος δε μπορεί να επιτευχθεί, δίχως την ενεργοποίηση του συνόλου των κοινωνικών δυνάμεων του τόπου με διαδικασίες δημοκρατικές και διαφανείς.

Γι` αυτό το λόγο δεσμευόμαστε για:

 • Λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου με απόλυτη δημοκρατία, ώστε να μην αποτελεί όργανο του εκάστοτε Δημάρχου.
 • Ενεργοποίηση των Τοπικών Συμβούλων με μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικό τους προϋπολογισμό.
 • Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου στην έδρα των πρώην Καποδιστριακών Δήμων, όταν αφορούν τις τοπικές κοινωνίες και απαιτείται η συμμετοχή των κατοίκων.
 • Ενεργοποίηση θεσμών, όπως οι λαϊκές συνελεύσεις και τα τοπικά δημοψηφίσματα.
 • Αξιοποίηση όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι μόνο αυτών της συμπολίτευσης.
 • Εξάμηνεςαπολογιστικές και προγραμματικές συνελεύσεις, όχι μόνο οικονομικού χαρακτήρα.
 • Κατάρτιση πραγματικού προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος ύστερα από διαβούλευση με την κοινωνία, ελαχιστοποιώντας τις αναθεωρήσεις και περιορίζοντας τις κατατμήσεις έργων.
 • Κατάργηση των απευθείας αναθέσεων, εκτός από τις απόλυτα αναγκαίες και επείγουσες περιπτώσεις, όπως το ορίζει ο νόμος.
 • Ούτε μια προμήθεια δίχως ανοιχτό, δημόσιο διαγωνισμό.
 • Πλήρης διαφάνεια στις προσλήψεις.

Επιδίωξη μας είναι ο Δήμος μας να επιτελέσει, επιτέλους, το ρόλο του και να μετατραπεί εκ νέου σε κύτταρο Δημοκρατίας αλληλεγγύης και τοπικής αναπτυξιακής πολιτικής!

Σκοπεύουμε στην μια και καλή εξάλειψη των πρακτικών και νοοτροπιών που ισχύουν έως σήμερα.

Στοχεύουμε στην αλλαγή όχι μόνο των προσώπων αλλά και των πολιτικών!

2. Παραγωγική Ανασυγκρότηση

Ο Δήμος οφείλει να θέσει το πλαίσιο και να δημιουργήσει τις υποδομές που απαιτούνται, ώστε οι Δημότες του να ευημερούν κοινωνικά και οικονομικά.

Για την επίτευξη των στόχων πρέπει:

α) να εντοπίζουμε και να καταγράφουμε τα πλεονεκτήματα της περιοχής, ώστε να μετατραπούν σε εμπορεύσιμα προϊόντα και να οργανώνουμε την προώθησή τους ώστε να παράγεται εισόδημα,

β) να υποστηρίζονται οι πολίτες στην οργάνωση κοινωνικών, συλλογικών, συνεταιριστικών και επιχειρηματικών σχημάτων και να στραφούν σε εξωστρεφείς δραστηριότητες στηριγμένες στην δημιουργία προστιθέμενης αξίας και στις εξαγωγές.

Για τους παραπάνω λόγους προχωρούμε άμεσα στις παρακάτω ενέργειες:

 • Σύσταση-συγκρότηση Ομάδας Εργασίας σε μόνιμη βάση, της οποίας επικεφαλής θα είναι ο Δήμαρχος, για συνεχή επαφή και συνεργασία με τοπικούς φορείς (ΑΕΙ, ΤΕΙ[1], ΕΒΕ, Σωματεία, ΚΠΕ Μελίτης, Κινήσεις Πολιτών, κλπ), για καταγραφή-αξιολόγηση-συντονισμό και υλοποίηση προτάσεων.
 • Aναβάθμιση του ρόλου της ΑΝ.ΦΛΩ[2] ως εργαλείου για την διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων (νέο ΕΣΠΑ 2014-2019, ΙΝΤΕRRΕG, κλπ), ώστε αφενός μεν να επιτελεί τους σκοπούς της ίδρυσής της, αφετέρου να λειτουργεί σε καθεστώς διαφάνειας, αξιοποιώντας στο έπακρο το τοπικό επιστημονικό δυναμικό.
 • Καταγραφή της Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας – Διαβούλευση για την αξιοποίησή της.
 • Συγκρότηση επιτροπής συνεχούς παρακολούθησης και αξιολόγησης του παραγόμενου τουριστικού προϊόντος σε συνεργασία με το τοπικό ΕΒΕ (τρόφιμα, ποτά, εστίαση, κλπ).

Στόχος και επιδίωξη μας θα είναι η εισαγωγή στην περιοχή μας ενός άλλου οικονομικού μοντέλου, που θα μπορέσει να γίνει πράξη με την προώθηση του τουρισμού:

 • Αναδεικνύοντας και αξιοποιώντας την αρχιτεκτονική κληρονομιά της πόλης και επιλεγμένων οικισμών, μέσω εξειδικευμένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων που υπάρχουν για τους σκοπούς αυτούς.
 • Με εναλλακτική μορφή, στηριζόμενοι στην ποιοτική τοπική παραγωγή της γεωργίας, κτηνοτροφίας και κάθε είδους παραγωγή της υπαίθρου.
 • Με την ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτισμού της Φλώρινας και της ευρύτερης περιοχής.
 • Με τη διοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών συμβάντων, πανελλήνιας και διεθνούς απήχησης.
 • Με την ανάδειξη και αξιοποίηση των φυσικών πλεονεκτημάτων της περιοχής μας.

Διαφήμιση - ΗΧΩ Φλώρινας Ramona Pizza - 2