Προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

1. Ετήσιο Πρόγραμμα Κατάρτισης στην Ειδική Αγωγή (διά ζώσης ή αποκλειστικά διαδικτυακό 500 ωρών)
Επίσημη Προκήρυξη : https://goo.gl/fJa5Nz
Πληροφορίες 22510-36520

2. Ετήσιο Πρόγραμμα Κατάρτισης στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (διαδικτυακό 500 ωρών)
Επίσημη Προκήρυξη: https://goo.gl/Vb47kL
Πληροφορίες 22510-36520

3. Ετήσιο Πρόγραμμα Κατάρτισης στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας (διαδικτυακό 500 ωρών)
Επίσημη Προκήρυξη: https://goo.gl/SDhhGw
Πληροφορίες 22510-36520


Διαφήμιση - ΗΧΩ Φλώρινας Ramona Pizza - 2