ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ὁ Χριστὸς πρότυπο ταπεινώσεως»

Παρασκευὴ 2 Αὐγούστου 2013
Ἀπόγευμα
5:00 μ.μ.:  Προσέλευσις κυριῶν
6:00 μ.μ.:  Ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον
7:00 μ.μ.:  Ἔναρξις Συνεδρίου
Ἁγιασμὸς ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Θεοκλήτου
Ὁμιλία ὑπὸ τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου, π. Μαξίμου Κυρίτση, Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Διονυσίου τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ, μὲ θέμα: «Τί εἶναι ἡ ταπείνωσις κατὰ τοὺς ἁγίους Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας»
Θὰ ἀκολουθήσῃ συζήτησις
10:00 μ.μ.: Δεῖπνον
10:30 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου

Σάββατον 3 Αὐγούστου 2013
Πρωῒ
11:00 π.μ.:  Ὁμιλία ὑπὸ τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου, π. Ἰουστίνου Μπαρδάκα, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, μὲ θέμα: «Μάθετε ἀπ᾽ ἐμοῦ, ὅτι πρᾷός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ (Ματθ. 11,29)»
Θὰ ἀκολουθήσῃ συζήτησις
Ἀπόγευμα
6:30 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τὸ Ἀμφιθέατρον τῶν Ἐκκλησιαστικῶν    Κατασκηνώσεων Πρώτης

Κυριακὴ 4 Αὐγούστου 2013
Πρωῒ
7:00-10:00 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Γεωργίου Πρώτης χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Θεοκλήτου
11:00 π.μ.:  Ὁμιλία εἰς τὸ Ἀμφιθέατρον τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Κατασκηνώσεων Πρώτης ὑπὸ τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου, π. Δανιὴλ Ἀεράκη, μὲ θέμα: «Ὁ Χριστὸς πρότυπο ταπεινώσεως»
Θὰ ἀκολουθήσῃ συζήτησις
2:00 μ.μ.: Γεῦμα
4:00 μ.μ.: Λῆξις Συνεδρίου

 


Διαφήμιση - ΗΧΩ Φλώρινας Ramona Pizza - 2