Ειδήσεις - μήνυμα

Προκήρυξη ειδικοτήτων για την πρόσληψη εκπαιδευτικών (αναπληρωτών-ωρομίσθιων) στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας ΟΑΕΔ Φλώρινας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ), ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Ο.Α.Ε.Δ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Σήμερα Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018 δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) η προκήρυξη για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού (αναπληρωτών και ωρομισθίων) στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. σχολικού έτους 2018-2019. Η κατάθεση των αιτήσεων ξεκινάει από την Τρίτη 19 Ιουνίου 2018 έως Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018, από 08:00 έως 14:00.


Πληροφορίες:

ΕΠΑ.Σ  ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ  ΟΑΕΔ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
epasflorinas.blogspot.gr

3ο Χλμ. Φλώρινας – Νίκης  Τ.Κ. 53.100
Τηλ.: 23850 22357
email: epas.florina@oaed.gr
Fax:  2385046445

Κάθε εργάσιμη μέρα και  Ώρα: 8 π.μ  έως 14 μ.μ.

Yποβολή αιτήσεων υποψηφίων εκπαιδευτικών για τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. σχ. έτους 2018-2019


Διαφήμιση - ΗΧΩ Φλώρινας Ramona Pizza - 2