Εργασία - άδεια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόσληψης Γεωπόνου Πανεπιστημιακής-Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στον Συνεταιρισμό «ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόσληψης Γεωπόνου Πανεπιστημιακής-Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την υπ. Αριθ πρακτικό 26/2017 στις 4/12/2017 αποφασίστηκε η πρόσληψη Γεωπόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου.

Τα προσόντα τα οποία θα πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι πέραν του πτυχίου τους Π.Ε ή Τ.Ε, θα πρέπει να είναι:

  1. Άριστοι γνώστες των εφαρμογών των Η/Υ και των προγραμμάτων (excel, word, power point κ.α)
  2. Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας(θα εκτιμηθεί ο βαθμός γνώσης δεύτερης γλώσσας).
  3. Δίπλωμα Οδήγησης

Τα βιογραφικά των υποψηφίων θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς στην διεύθυνση Αγροτικός Συνεταιρισμός Φασολοπαραγωγών Εθνικού Δρυμού Πρεσπων «ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ», Λαιμός Πρεσπών -Φλώρινας, ΤΚ: 53077 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@prespabeans.gr.

Υπεύθυνη για την παραλαβή των βιογραφικών η κα Στεργίου Ελευθερία. Χρονική περίοδος παραλαβής ορίζεται η 14/12/2017 έως 31/12/2017.


Διαφήμιση - ΗΧΩ Φλώρινας Ramona Pizza - 2