Πρόσκληση

Πρόσκληση για τον απολογισμό πεπραγμένων του Δήμου Αμυνταίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αμυνταίου στις 09 Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα  και ώρα  19:00  σε ειδική συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν.3463/2006 του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου με θέμα ημερήσιας διάταξης:

  1. Απολογισμός των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, σε ειδική δημόσια συνεδρίαση, σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Μωϋσιάδης Κων/νος


Διαφήμιση - ΗΧΩ Φλώρινας Ramona Pizza - 2