Δήμος Φλώρινας - Λογότυπο

Πρόσκληση στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης για το νέο Κανονισμό Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Φλώρινας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Περάσματος) την 30 του μηνός Απριλίου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με:

1) «Γνωμοδότηση σχετικά με το σχέδιο νέου ενιαίου κανονισμού λειτουργίας δημοτικών κοιμητηρίων Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 18/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας».

(Σχέδιο του νέου κανονισμού λειτουργίας κοιμητηρίων υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας: www.cityoflorina.gr)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΙΠΚΑΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

           


Διαφήμιση - ΗΧΩ Φλώρινας Ramona Pizza - 2