ΔΕΗ - ΑΗΣ Μελίτης

Πώς θα γίνει η πώληση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ

Τον Μάιο έρχεται το πωλητήριο των τεσσάρων λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ σύμφωνα με όσα προβλέπει σχετικό νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το νομοσχέδιο περιγράφει τις διαδικασίες της απόσχισης των μονάδων της Μεγαλόπολης (ΙΙΙ και IV) στην Αρκαδία και της Μελίτης (Ι και την άδεια κατασκευής της ΙΙ) στη Φλώρινα, τα διοικητικά βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν μέχρι τη διενέργεια του πλειοδοτικού διαγωνισμού τον Μάιο, τη δέσμευση για την ολοκλήρωση των αδειοδοτικών διαδικασιών μέχρι το τέλος του 2018 αλλά και το εργασιακό καθεστώς που θα διέπει όσους μείνουν στις μονάδες.

Ειδικότερα, και σύμφωνα με πληροφορίες, με τα δύο πρώτα άρθρα του νομοσχεδίου προβλέπεται να συσταθούν δύο θυγατρικές της ΔΕΗ. Σε καθεμία θα περιέλθουν οι εγκαταστάσεις, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, τα δικαιώματα εκμετάλλευσης από ορυχεία καθώς και το σύνολο της σχετικής αδειοδότησης ώστε να είναι πλήρως λειτουργικές. Ορίζεται επίσης ότι μέχρι το τέλος του έτους οι μονάδες προς μεταβίβαση θα έχουν λάβει κάθε άδεια για τη λειτουργία τους στη βάση όσων προβλέπει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Με το τρίτο άρθρο του νομοσχεδίου περιγράφεται η διαδικασία του πλειοδοτικού διαγωνισμού. Θα προηγηθεί στις 15 Απριλίου η σχετική απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία εντός εξαμήνου, άρα μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες υπογραφής της σύμβασης αγοραπωλησίας. Θα ακολουθηθεί η έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και στη συνέχεια θα καταβληθεί το τίμημα.

Με τις διατάξεις του τέταρτου άρθρου καθορίζονται τα εργασιακά δικαιώματα και οι θέσεις εργασίας. Όλα τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού της ΔΕΗ μεταβιβάζονται και διατηρούνται στις νέες εταιρείες. Αυτές δεν μπορούν να προχωρήσουν σε απολύσεις για έξι χρόνια. Στις νέες εταιρείες θα μεταφερθεί το απαραίτητο προσωπικό ώστε να λειτουργούν κανονικά τα εργοστάσια και τα ορυχεία, σύμφωνα με απόφαση της ΔΕΗ. Το υπόλοιπο προσωπικό θα μετακινηθεί σε άλλες θυγατρικές του ομίλου της δημόσιας εταιρείας ή θα επωφεληθεί προγράμματος εθελουσίας εξόδου.

Αμφότερα τα προγράμματα κινητικότητας και εθελουσίας θα αποτελέσουν μέρος σχεδίου που θα παρουσιάσει η ΔΕΗ. Σε αυτά θα μπορούν να ενταχθούν και εργαζόμενοι σε μονάδες που τίθενται εκτός λειτουργίας.

Πηγή: EUROKINISSI – CNN Greece


Διαφήμιση - ΗΧΩ Φλώρινας Ramona Pizza - 2