Λίμνη Πετρών - 4

Π.Ε. Φλώρινας: Επικαιροποίηση κανόνων αλιείας για τη λίμνη Βεγορίτιδα

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - χάρτηςΜετά από παρακλήσεις επαγγελματιών αλιέων όσο αφορά την ύπαρξη ή όχι απαγόρευσης αλιείας για την λίμνη Βεγορίτιδα , σας υπενθυμίζουμε ότι:

1. Απαγορεύεται η αλιεία πέστροφας σε όλες τις λίμνες και ποταμούς, από 1ης Νοεμβρίου μέχρι και 15ης Φεβρουαρίου κάθε έτους ( Β.Δ 142/71).

2. Απαγορεύεται η αλιεία κορέγονου τους μήνες Δεκέμβριο- Ιανουάριο κάθε έτους
(Β.Δ 142/71).

3. Απαγορεύεται η αλιεία με δίχτυα τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο κάθε χρόνο στη λίμνη Βεγορίτιδα ( Π.Δ 36/77 )


Διαφήμιση - ΗΧΩ Φλώρινας Ramona Pizza - 2