Συγχαρητήρια Επιστολή Του Μητροπολίτη κ.κ. Θεόκλητου στον Νέο Πρύτανη του ΑΠΘ Περικλή Μήτκα

theoklitos-florinis-630x400
Ἐλλογιμώτατε κύριε Πρύτανι,
Μετὰ μεγάλης χαρᾶς καὶ καυχήσεως σπεύδομεν νὰ Σᾶς ἀπευθύνωμεν ὁλοκαρδίους συγχαρητηρίους λόγους καὶ προσρήσεις ἐπὶ τῇ ἐκλογῇ καὶ ἀναδείξει Σας εἰς τὸ ἀξίωμα τοῦ Πρυτάνεως τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Αἰσθανόμεθα δὲ ἐξόχως ὑπερήφανοι διὰ τὴν ἐπιτυχίαν ταύτην ἑνὸς ἀξίου καὶ εὐκλεοῦς τέκνου τῆς πεφιλημένης ἡμῶν Φλωρίνης.
Πρὸς τούτοις, εὐχόμεθα ὁλοψύχως ὅπως ὁ Πανάγαθος Θεὸς χαρίζῃ πλουσίας τὰς δωρεὰς καὶ τὴν Χάριν Του εἰς τὸ πολυεύθυνον καὶ ὑψηλὸν λειτούργημά Σας, διὰ νὰ καθοδηγῆτε ἀδεῶς καὶ ἀσφαλῶς τὸ τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Πανεπιστημιακῆς Ἐκπαιδεύσεως σκάφος, ἐπ᾽ ἀγαθῷ τῆς φιλτάτης ἡμῶν Πατρίδος καὶ τῶν ἐκκολαπτομένων νέων ἐπιστημόνων καὶ ἐρευνητῶν.

Μετὰ πολλῶν ἐγκαρδίων εὐχῶν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν & Ἑορδαίας
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ


Διαφήμιση - ΗΧΩ Φλώρινας Ramona Pizza - 2