δημος αμυνταιου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου τη Δευτέρα 23/4/2018

Την Δευτέρα 23 Απριλίου 2018 και ώρα 18:30 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 • Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Αμυνταίου στην Τριμελή Επιτροπή για την αξιολόγηση των αιτήσεων καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228 (ΦΕΚ 474/14.02.2018/B’), η οποία αναφέρεται στην εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 36 του ν. 4508/2017.

 • Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Συντήρηση προαυλίων χώρων και σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 108.600,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.
 • Oρισμός μελών για την συγκρότηση επιτροπής ορίων του άρθρου 11 του Ν.3463/2006.
 • Παραλαβή υδραυλικής μελέτης με τίτλο «Υδραυλική μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Λεχόβου», προϋπολογισμού 24.800,00 €.
 • Παραλαβή υδραυλικής μελέτης με τίτλο «Υδραυλική μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Νυμφαίου», προϋπολογισμού 22.972,16 €.
 • Χορήγηση 2ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Διαμορφώσεις-Αναβαθμίσεις-Συντηρήσεις παιδικών χαρών Δήμου Αμυνταίου».
 • Χορήγηση 2ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις-Κρασπεδώσεις οδών και Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αμυνταίου».
 • Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση τμημάτων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Τ.Κ. Ασπρογείων».
 • ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ Τ.Κ. ΛΕΧΟΒΟΥ».
 • Ορισμός επιτροπής Oριστικής Παραλαβής για το έργο «Νέο αντλιοστάσιο λυμάτων και αγωγοί σύνδεσης στην Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα».
 • ΄Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Έργα Εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Λεχόβου”.
 • Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την υπ’ αριθ. 2371/20-02-2018 αίτηση του Ιατρίδη Ιωάννη για υπεκμίσθωση των καταστημάτων Νο 3 & 4 της Τ.Κ. Νυμφαίου στην Δημητρουλάκη Βαρβάρα.
 • Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την υπ’ αριθ. 2372/20-02-2018 αίτηση διακοπής μίσθωσης της Οικονομίδου Ιωάννας και έγκριση  εκμίσθωσης εκ νέου.
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
 • Εκδήλωση παρουσίασης του λευκώματος «ΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ – ΦΛΩΡΙΝΑΣ»,
 • Οικονομική ενίσχυση σε άπορο δημότη λόγω πυρκαγιάς.
 • Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Αμυνταίου.
 • ΄Εγκριση της με αριθμό 130/2018 απόφαση της οικονομικής επιτροπής περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2018.
 • Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2021 του υποτομέα S1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση».
 • Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 113/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 • Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 129/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 • ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.
 • Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

Διαφήμιση - ΗΧΩ Φλώρινας Ramona Pizza - 2