Δήμος Αμυνταίου - Λογότυπο

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου την Τετάρτη 4/7/2018

Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου 04 Ιουλίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Aνάκληση της με αριθμό 171/2018 απόφασης του ΔΣ  με θέμα  την «΄Εγκριση της με αριθμό 52/2018 απόφασης του Δ.Σ. της  ΔΕΤΕΠΑ που αφορά την Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α.
 2. «΄Εγκριση της με αριθμό 66/2018 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΤΕΠΑ που αφορά την Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α.
 3. ΄Εγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αμυνταίου.
 4. Έγκριση καθορισμού χώρων και όρων διενέργειας της εμποροπανήγυρης του Δήμου Αμυνταίου για το έτος  2018 και σύσταση επιτροπής ελέγχου
 5. Καθορισμός ημερομηνίας της εμποροπανήγυρης  του Δήμου Αμυνταίου για το έτος 2018 .
 6. ΄Εγκριση 3ςη Παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ».
 7. Ορισμός επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Συντήρηση – Βελτίωση βατότητας δασικών οδών και κατασκευές αποκατάστασης προστασίας ΧΑΔΑ Δήμου Αμυνταίου».
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Συντήρηση προαυλίων χώρων και σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 108.600,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.
 9. Έγκριση τεχνικού αντικειμένου μελέτης έργου με τίτλο «Κατασκευή Υποδομών και Περιφράξεων για Παιδικές Χαρές», προϋπολογισμού 108.600,00 €, χρηματοδότηση ΚΑΠ Επενδύσεις Έργων.
 10. Έγκριση τεχνικού αντικειμένου μελέτης έργου με τίτλο «Παρεμβάσεις Ποιοτικής Αναβάθμισης Σχολικών Μονάδων», προϋπολογισμού 64.499,12 €, χρηματοδότηση ΚΑΠ Επενδυτικές Δαπάνες Σχολικών Κτηρίων, με ΚΑ : 15.7336.036.
 11. Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμορφώσεις-Αναβαθμίσεις-Συντηρήσεις παιδικών χαρών Δήμου Αμυνταίου», στην εταιρεία SOLIS A.E.
 12. Αποδοχή Γραμματίων Σύστασης Παρακαταθήκης του  Τ.Π.&Δ.  και ορισμός υπαλλήλου για την είσπραξη τους.
 13. Παραχώρηση χρήσης κατά τα καλλιεργητικά έτη 2018- 2019 δημοτικής έκτασης της Τ.Κ. Πελαργού συνολικής έκτασης 7,00στρ. τμήματος του τεμαχίου αριθ.Σ84-515 Γ Γ ΖΩΝΗ του αγροκτήματος της Τ.Κ. Πελαργού
 14. Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου.
 15. ΄Εγκριση της με αριθ. 15/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου με τίτλο «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ έτους 2018».
 16. ΄Εγκριση της με αριθμό 35/2018 απόφασης της ΕΠΖ που αφορά Έγκριση του προς ανάρτηση σχεδιαγράμματος της λαϊκής αγοράς Δ.Κ. Αμυνταίου, σύμφωνα με τον Ν.4497/17.
 17. Έγκριση της με αριθμό 39/2018 απόφασης της ΔΗΚΕΑ που αφορά την «Τροποποίηση προϋπολογισμού και δημιουργία νέου κωδικού στο σκέλος των εξόδων».
 18. Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους
 19. Παραχώρηση αίθουσας Κοινοτικού Καταστήματος της ΤΚ Ξινού Νερού στην ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ.
 20. Διοργάνωση εκδήλωσης για το ολοκαύτωμα στην ΤΚ Λεχόβου.
 21. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 194/2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής.
 22. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.
 23. Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ


Διαφήμιση - ΗΧΩ Φλώρινας Ramona Pizza - 2