δημος αμυνταιου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου την Παρασκευή 29/12/2017

δημος αμυνταιουΤην Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 13:30 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ψήφιση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου..
2. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση τμημάτων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Τ.Κ. Ασπρογείων».
3. Πρακτική άσκηση φοιτήτριας ΤΕΙ Κουτσουμπίδου Δέσποινας
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
5. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.
6. Ανατροπή υπολοίπων αναλήψεων υποχρεώσεων έτους 2017.


Διαφήμιση - ΗΧΩ Φλώρινας Ramona Pizza - 2