δημος αμυνταιου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου την Τετάρτη 14/3/2018

Την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018 και ώρα 18:00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 • Ορισμός Ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο έτους 2017 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου.
 • Έγκριση της αριθ. 14/2018 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΤΕΠΑ με θέμα «Έκπτωση επί της κατανάλωσης που αφορά νέες συνδέσεις καταναλωτών με το δίκτυο της Τ/Θ».

 • Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμυνταίου για το έτος 2018.
 • Τροποποίηση ενταγμένων δράσεων στο ΕΑΠ Δ’.
 • Τροποποίηση δράσης ενταγμένης στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ του ΥΜΑΘ.
 • Λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη καθορισμού όχθιας – παρόχθιας ζώνης λίμνης Ζάζαρης».
 • Παράταση αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας 60 ημερών του έργου «Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης Τ.Κ. Φανού, Ροδώνα, Σωτήρα, Ανάληψης».
 • Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επεκτάσεις – Συντηρήσεις δικτύων ομβρίων και σχαρών Δ.Ε. Αετού».
 • Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ».
 • Χορήγηση συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις-Κρασπεδώσεις οδών και Διαμόρφωση Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Αμυνταίου», στην εταιρεία SOLIS A.E..
 • Ορισμός επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Διαμόρφωση χώρου κοιμητηρίων Αμυνταίου».
 • Τροποποίηση των αριθ. 275/2014 (ΑΘΜΙΑΣ) και 276/2014 (ΒΘΜΙΑΣ) αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου , περί ορισμoύ μελών.
 • Οργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων από τον Δήμο Αμυνταίου για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου.
 • Οργάνωση εκδήλωσης στην Τ.Κ. Αετού, στις 24/03/2018, για ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΕΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ.
 • Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 73/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 • Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 • ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.
 • Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

Διαφήμιση - ΗΧΩ Φλώρινας Ramona Pizza - 2