Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου με μοναδικό θέμα το μέλλον του Στρατοπέδου Παπαπέτρου

Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου 19
Αυγούστου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου με αποκλειστικό θέμα της ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις εξελίξεις στο Στρατόπεδο Συνταγματάρχου Παπαπέτρου του Δήμου Αμυνταίου.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Λιάσης Ιωάννης
1


Διαφήμιση - ΗΧΩ Φλώρινας Ramona Pizza - 2