Δήμος Φλώρινας - Λογότυπο

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας το Σάββατο 31/3/2018

Το Σάββατο 31 Μαρτίου 2018 και ώρα 12:00μ συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. «Έγκριση της απόφασης 23/2018 του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην πρώτη τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018»

Εισηγητής κος Νικόλαου Ευαγγέλου, Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.

2. «Έγκριση της υπ. αριθμ. 142/2017 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με την έγκριση καταβολής εφάπαξ βοηθήματος του Ν. 103/75 στον πρώην μόνιμο Υπάλληλο του  Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κα Παναγιώτα Γαϊγάνη-Τίτα, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.

3. «Έγκριση μελέτης και ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργου»

Εισηγητής κος Νικόλαος Δούμτσης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημήτριου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

4. «Σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

5. «Εκμίσθωση του αναψυκτηρίου του Νέου Πάρκου στην Φλώρινα»

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

6. «Καταβολή B΄ τακτικής επιχορήγησης ποσού 400.000,00 € στο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας για το έτος 2018»

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

7. «Καταβολή έκτακτης επιχορήγησης ποσού 5.000,00 € στο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας για το έτος  2018»

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

8. «Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016»

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

9. «Έγκριση Απολογισμών Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας για το οικονομικό έτος 2017»

Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Θεοδόσιου Καραγκιοζίδη, Δημοτικού Συμβούλου και Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας.

10. «Έγκριση Απολογισμών Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας για το οικονομικό έτος 2017»

Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Όλγας Μούσιου-Μυλωνά, Δημοτικής Συμβούλου και Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας.

11. «Συνδιοργάνωση παράστασης με την Ομάδα Αγγλικής Λογοτεχνίας & Τέχνης του 1ου Γενικού Λυκείου Φλώρινας, στις 11 & 12 Μαΐου 2018»

Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

12. «Επιχορήγηση του Πολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου ¨ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ¨ για τη διοργάνωση Πανελλήνιου Τουρνουά Παιδικού Ποδοσφαίρου, στις 12 & 13 Μαΐου 2018»

Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

13. «Επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Νεοχωρακίου για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Αγ. Αθανασίου, στις 2 Μαΐου 2018»

Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

14. «Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Τροπαιούχου ¨Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ¨, για τον εορτασμό της μνήμης του Αγ. Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, στις 22 Απριλίου 2018»

Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

15. «Συνδιοργάνωση με το Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας της 2ης Νοσηλευτικής Διημερίδας των νοσοκομείων της Δυτικής Μακεδονίας, στις 20 & 21 Απριλίου 2018»

Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

16. «Έγκριση δαπανών εορτασμού της Καθαράς Δευτέρας έτους 2018 και συνδιοργάνωσης εκδηλώσεως με την Ένωση Φιλολόγων Ν. Φλώρινας καθώς και έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016»

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

17. «Επιχορήγηση του Πολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Φλώρινας ¨ΠΗΓΑΣΟΣ¨ για τη διοργάνωση Ημερίδας και του 4ου Δρόμου Υγείας, στις 14 & 15 Απριλίου 2018»

Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

18. «Παραχώρηση Δημοτικού Σχολείου Τροπαιούχου στον πολιτιστικό σύλλογο ¨Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ¨, για ένα έτος»

Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Αντώνιου Σίπκα, Αντιδημάρχου Φλώρινας και Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας.

19. «Συντήρηση μνημείων της Πόλης σε συνεργασίας με το ΙΕΚ Φλώρινας»

Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

20. «Έγκριση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης κατοίκων του Δήμου Φλώρινας ενόψει των εορτών του Πάσχα και ψήφιση πίστωσης της δαπάνης»

Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.


Διαφήμιση - ΗΧΩ Φλώρινας Ramona Pizza - 2