ΤΑΞΙ Φλώρινας

Σωματείο Ιδιοκτητών ΤΑΞΙ Φλώρινας «Ομόνοια»: Στο τέλος επικρατεί το δίκαιο και το κοινό καλό

Σχετικά με την απάντηση των τριών εταίρων σωματείων ΤΑΞΙ της πόλης της Φλώρινας και της πόλης του Αμυνταίου (βλ.1ο σχετικό), μας λυπεί πραγματικά το γεγονός ότι οι συνάδελφοι αντί να απαντήσουν επί της ουσίας της πρότασης μας (2ο σχετικό) καταφεύγουν σε συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς εναντίον μας.

Η πρόταση μας είναι απλή και κατανοητή σε όλο τον κόσμο για την ωφελιμότητα της και εφαρμόζεται ήδη σε πολλές περιοχές της Ελλάδας (βλ. 3ο σχετικό): Διεύρυνση της έδρας της Φλώρινας στα όρια του Καλλικρατικού δήμου με άμεση συνέπεια την βελτίωση των όρων εργασίας όλων των ταξί και την τόνωση της επιβατικής κίνησης λόγω της υπολογιζόμενης μεγάλης μείωσης του κόστους μετακίνησης ιδίως για τις πιο απομακρυσμένες τοπικές κοινότητες.

Το ταξί θα επανέρθει στην σκέψη του κόσμου που κατοικεί στις τοπικές κοινότητες της Φλώρινας και θα γίνει εναλλακτικό μέσο μετακίνησης με άμεσα θετικές οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις. Η αντίληψη του Καλλικρατικού Δήμου ως μια ενιαία μητροπολιτική περιοχή θα άρει τις ανισότητες, θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής του κόσμου και θα τονώσει μεταξύ άλλων το ηθικό των κατοίκων των απομακρυσμένων τοπικών κοινοτήτων με όλα τα πλεονεκτήματα που αυτό συνεπάγεται.

Παρά τους χαρακτηρισμούς, χαιρόμαστε όμως για την πρόταση των συναδέλφων για ανταλλαγή απόψεων σε δημόσιο και ανοικτό διάλογο, και υπενθυμίζουμε με τα παρακάτω τρία αποσπάσματα σε όλο τον κόσμο και τους άμεσα σχετιζόμενους φορείς κάποια σημαντικά στοιχεία από την απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της 16ης Ιουλίου 2012 (ΑΔΑ: Β4Γ57ΛΨ-ΞΙ6) με την οποία αποφασίστηκε η αντίστοιχη διεύρυνση για την Π.Ε Γρεβενών. Όπως φαίνεται απο τα αποσπάσματα ούτε εκεί υπήρχε συμφωνία απο τα σωματεία με έδρα της πόλης. Υπερίσχυσε όμως το σκεπτικό της απόφασης: «Οι πολίτες θα επωφεληθούν απο το χαμηλότερο κόμιστρο – κατάργηση διπλής ταρίφας στα όρια των Δήμων- και θα αποδοθεί περισσότερο κοινωνικό και οικονομικό όφελος σε όλους τους εμπλεκόμενους»


ΤΑΞΙ Φλώρινας - 1

ΤΑΞΙ Φλώρινας - 2

ΤΑΞΙ Φλώρινας - 3


Διαφήμιση - ΗΧΩ Φλώρινας Ramona Pizza - 2