Ειδήσεις - εφημερίδα

Την υψηλότερη επίδοση από το 2001 κατέγραψε το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» για τις προσλήψεις στον ιδιωτικό τομέα

Την υψηλότερη επίδοση από το 2001 έως σήμερα για το διάστημα Ιανουάριος- Ιούνιος κατέγραψε το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», καθώς το ισοζύγιο προσλήψεων- αποχωρήσεων ήταν θετικό κατά 298.171 θέσεις εργασίας, σύμφωνα με τις ροές μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.

Ειδικά, τον Ιούνιο του 2018 καταγράφηκε θετικό ισοζύγιο κατά 33.620 θέσεις εργασίας, το δεύτερο υψηλότερο για μήνα Ιούνιο από το 2001 έως σήμερα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης του Ιουνίου 2018, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 283.201, ενώ οι αποχωρήσεις σε 249.581.

(σε θέσεις εργασίας) Ιούνιος 2018

( 1 )

Ιούνιος 2017

( 2 )

Διαφορά

(1 – 2)

Α’ Εξάμηνο 2018

(3)

Α’ Εξάμηνο 2017

(4)

Διαφορά

(3-4)

Ι. Προσλήψεις 283.201 273.375 9.826 1.359.805 1.197.696 162.109
ΙΙ. Αποχωρήσεις* 249.581 232.776 16.805 1.061.634 941.793 119.841
Α. Καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου  και λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου 159.378 137.858 21.520 611.270 491.785 119.485
Β. Οικειοθελείς  αποχωρήσεις 90.203 94.918 -4.715 450.364 450.008 356
ΙΙΙ. Ισοζύγιο (Ι-ΙΙ) 33.620 40.599 -6.979 298.171 255.903 42.268

(σε νέες θέσεις εργασίας) Ισοζύγιο Ροών Ιουνίου Ισοζύγιο Ροών

Α’ Εξαμήνου

2001 7.697 78.659
2002 7.526 90.486
2003 16.017 83.763
2004 3.554 99.654
2005 4.919 70.269
2006 12.344 90.475
2007 3.558 91.884
2008 9.365 111.676
2009 -1.910 38.466
2010 4.432 61.005
2011 6.524 29.947
2012 10.180 19.309
2013 14.341 90.534
2014 15.351 176.297
2015 8.590 203.123
2016 33.608 234.664
2017 40.599 255.903
2018 33.620 298.171

Διαφήμιση - ΗΧΩ Φλώρινας Ramona Pizza - 2