Τη Δευτέρα 5 Αυγούστου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011) στις 5 Αυγούστου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1 «Έγκριση της υπ. αριθμ. 58/2013 Απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με τον ορισμό εκπροσώπου για τη συμμετοχή του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ»
Εισηγητής κος Αριστοτέλης Γεωργιάδης, Προϊστάμενος Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης   Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
2 «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 59/2013 απόφασης του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ.  Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με τον καθορισμό δυναμικότητας νηπίων των Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας»
 Εισηγητής κος Αριστοτέλης Γεωργιάδης, Προϊστάμενος Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης   Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
3 «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 63/2013 απόφασης του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ.  Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με τα απολογιστικά στοιχεία Β΄ τριμήνου 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας»
 Εισηγητής κος Αριστοτέλης Γεωργιάδης, Προϊστάμενος Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης   Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
4 «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 64/2013 απόφασης του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ.  Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με τον καθορισμό των ειδικοτήτων και του αριθμού των μαθητών ΟΑΕΔ για πρακτική άσκηση στο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας για τα έτη 2013 – 2014»
 Εισηγητής κος Αριστοτέλης Γεωργιάδης, Προϊστάμενος Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης   Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
5 «Απαγόρευση βοσκής στο κατά νομή δάσος Τ.Κ. Κλαδοράχης»
Εισηγητής Δρ. Ιωάννης Μουντούσης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
6 «Σχετικά με την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους  2013 του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγήτρια κα Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Φλώρινας.
7 «Σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2013 του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
8 «Σχετικά με έγκριση διενέργειας προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού»
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
9 «Σχετικά με έγκριση διενέργειας προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού οργάνων skatepark»
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
10 «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 140/2013 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας σχετικά με έγκριση αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2013 του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
11 «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 146/2013 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας σχετικά με έγκριση αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2013 του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
12 «Σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου Φλώρινας στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας – FYROM 2007 – 2013»
Εισηγητής κ. Αριστείδης Αριστείδου, Δημοτικός Σύμβουλος.
13 «Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Φλώρινας»
Εισηγήτρια κα Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
14 «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου  ¨Κατασκευή πεζογέφυρας στο παλιό πεταλωτήρι層
Εισηγήτρια κα Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
15 «Έγκριση μελετών και ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων»
Εισηγήτρια κα Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
16 «Γνωμοδότηση σχετικά με πρόταση της Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ για τη χάραξη τμήματος ¨Πτολεμαΐδα – Φλώρινα¨ του κάθετου άξονα ¨Κοζάνη – Φλώρινα – Νίκ稻
Εισηγητής κ. Μιχαήλ Καρακόλης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
17 «Χορήγηση άδειας υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου –Κινητής Καντίνας- που θα παραχωρηθεί από το Δήμο Φλώρινας για το έτος 2013»
Εισηγητής κ. Παναγιώτης Μαβίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
18 «Επιχορήγηση Συλλόγου Νεοφωτίστων (Αθιγγάνων) ¨ΕΛΠΙΣ¨»
Εισηγητής κ. Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
19 «Επιχορήγηση Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου ¨ΑΡΗΣ¨ Λόφων»
Εισηγητής κ. Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
20 «Επιχορήγηση Αθλητικού Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου ¨ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ¨ Κλαδορράχης»
Εισηγητής κ. Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
21 «Επιχορήγηση Λαογραφικού Μορφωτικού Πολιτιστικού και Γυμναστικού Συλλόγου Βεύης»
Εισηγητής κ. Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
22 «Επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου (ΜΕΑΣ) Απόλλων Αμμοχωρίου»
Εισηγητής κ. Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
23 «Επιχορήγηση Σωματείου Παλαίμαχων Ποδοσφαιριστών Φλώρινας»
Εισηγητής κ. Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.


Διαφήμιση - ΗΧΩ Φλώρινας Ramona Pizza - 2