Το Ελεγκτικό Συνέδριο Μπλόκαρε τη χρηματοδότηση της προκαταβολής για τις Τηλεθερμάνσεις Φλώρινας και Αμυνταίου

Σύμφωνα με εγκυρότατες δημοσιογραφικές πληροφορίες, το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ως παράνομη τη χρηματοδότηση της προκαταβολής που δόθηκε για την κατασκευή των έργων της Τηλεθέρμανσης της Φλώρινας και του Αμυνταίου. Αυτό σημαίνει ότι βάσει της απόφασης θα πρέπει να επιστραφούν τα ποσά που ήδη δόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει ότι θα ξεκινήσει ένας μαραθώνιος από τους εμπλεκόμενους φορείς προς κάθε κατεύθυνση για την ανατροπή της συγκεκριμένης απόφασης.


Διαφήμιση - ΗΧΩ Φλώρινας Ramona Pizza - 2