Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Τριτέκνων Νομού Φλώρινας

Πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 30 Ιουνίου οι εκλογές για την ανάδειξη του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου Πολυτέκνων Νομού Φλώρινας.
Για το Δ.Σ. Εκλέχθηκαν:
1. Δανιηλίδου Μαρία του Ισαάκ
2. Ζαμπούνης Πασχάλης του Αρχόντη
3.  Κοκαρόπουλος Λάζαρος του Στεφάνου
4. Λοβάτση Σοφία του Γεωργίου
5. Μετσικάρη Αλίκη του Χρήστου

Για την Ελεγκτική Επιτροπή  εκλέχθηκαν:
1. Κούλη Μαρία του Αναστασίου
2. Ίνδου Βασιλική του Χαραλάμπου
3. Παπαδοπούλου Σοφία του Ευαγγέλου


Διαφήμιση - ΗΧΩ Φλώρινας Ramona Pizza - 2