ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας»

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Παλιά κτίρια – Νέα χρήση για την πόλη και τους πολίτες…

Ανακοινώθηκε η τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τη Δράση «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014 – 2020). Λόγω του έντονου
ενδιαφέροντος που έχει εκδηλωθεί από την πλευρά των Δήμων και για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία των
αιτήσεων χρηματοδότησης που θα υποβάλουν, ορίζεται νέα ημερομηνία έναρξης υποβολών η 16.01.2018.

Δείτε ΕΔΏ την απόφαση τροποποίησης της Πρόσκλησης.

Γραφείο Ειδικής Γραμματέως
Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και του ΤΣ

Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Νίκης 5-7
101 80 Αθήνα


Διαφήμιση - ΗΧΩ Φλώρινας Ramona Pizza - 2