11η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία: Τελετή υποδοχής Φλόγας στην Τ.Κ. Κέλλης (ΒΙΝΤΕΟ)

ΣυγκινητικO Hταν το κλIμα για Oσους παρακολοYθησαν την τελετH υποδοχHς της ΦλOγας που Eφθασε το απOγευμα της ΚυριακHς στην ΤοπικH ΚοινOτητα ΚEλλης. Το πEρασμα της ΦλOγας από την ΚEλλη HTαν στο πλαIσιο της 11ης ΠανελλHνιας ΛαμπαδηδρομIας. ΠαρακολουθεIστε το σχετικό ΒΙΝΤΕΟ.


Διαφήμιση - ΗΧΩ Φλώρινας Ramona Pizza - 2