H NEA ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Με ομοφωνία καθορίσθηκε (06/09/2013) η νέα σύνθεση του ΔΣ της ΕΛΜΕ Φλώρινας ως ακολούθως:  

 

ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μούλελης Ηλίας

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Παπαδοπούλου Ρούλα

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Λαδένης Δημήτριος

ΤΑΜΙΑΣ

Μελισίδου Ρίτσα

ΟΡΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Πιερράτου Ιωάννης

ΜΕΛΟΣ

Λιόντος Βασίλειος

ΜΕΛΟΣ

Νεραντζάκης Χαράλαμπος

 


Διαφήμιση - ΗΧΩ Φλώρινας Ramona Pizza - 2